Home > c. Kyrie dan Gloria > KJ-048, KEMULIAAN BAGI BAPA

KJ-048, KEMULIAAN BAGI BAPA

January 13, 2011

KJ-048, KEMULIAAN BAGI BAPA

1.
Kemuliaan bagi Bapa,
Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin

Reff:

  • Judul Asli: Gloria Patri
  • Lagu: Liturgi Jerman

%d bloggers like this: