Home > 01. Ende puji-pujian > BE-012, DIPUJI ROHANGKON DO HO, BL-015

BE-012, DIPUJI ROHANGKON DO HO, BL-015

January 24, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-012, DIPUJI ROHANGKON DO HO, BL-015 (Play)

1.
Dipuji rohangkon do Ho Jahowa, Tuhanki
Huhut hubaritahon do Sude pambaenanMi

2.
Huboto Ho do mual ni Na denggan sasude
Dilehon Ho do sian i Godang di hami be.

3.
Ai aha ma adong hian di hami na lea?
Sude dilehon Ho nian O Tuhan Debata

4.
Ai Ho do na margogo i Sitompa sasude
Ho do na pangoluhon i Nang marmuduhon pe.

5.
Di langit ni langitan i na hembang songon haen
Marriburibu bintang i Tung ise do mamabaen ?

6.
Tung ise do na basa i Manatap hita be
Na pabornokkon hauma i Parngolu di sude ?

7.
Gok eme angka sopo i Tung ise do mala
Nang sasude bohalta i Nda Tuhan Debata ?

8.
I ma tutu, o Debata Dilehon Ho sude
Ai Ho do na tongtong basa Manumpak jolma i.

9.
Dipinsang Ho pe hami on Dibahen dosa i
Sai dipalambas Ho tongtong Roham na denggan i

10.
Ai molo marsak rohangki Dibahen dosa i
Mura do mulak rohaMi Manesa salangki

11.
Diapul Ho do sasude Na marsak roha i
Diduduk Ho iluna i Tu parningotanMi

12.
Sai disarihon Ho sude Di hasiangan on
Tu daging nang tu tondi pe Panongos Ho tongtong

13.
Antong boasa ma tungki Ho ale tondingki ?
Haposi ma Debatami Sitompa sasude

14.
Ndang dung marsala Debata Tu ginomgomNa i
Ai manang dia pe dibaen Denggan ujungna i.

15.
Antong pasombu Debatam Mambaen ture langkam
Asa tongtong sonang rohaM Timbul dohot tuam.

Reff:

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. April 2, 2013 at 1:56 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: