Home > 01. Ende puji-pujian > BE-014, PUJI HAMU JAHOWA TUTU, BL-057

BE-014, PUJI HAMU JAHOWA TUTU, BL-057

January 24, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-014, PUJI HAMU JAHOWA TUTU, BL-057

1.
Puji hamu Jahowa tutu,
Pardengganbasa, parasiroha salelengna i.
Pardengganbasa i, parasiroha i.

2.
Ingot tongtong, ale tondingkon,
Sude na denggan na dipasonggop Debata tu ho.
Denggan basaNa do na pangoluhon ho.

3.
Nda tung adong, pargogo tongon,
Na martudosan, tu Tuhan Debata di surgo i.
Sun hinagogo, sun hinagogo i.

4.
Songkal tongtong, Jahowa tongon,
Na marmulia, di sasude na tinompaNa i.
Hamuliaon ma, di Tuhan Debata.

5.
Somba hamu, Jahowa burju,
Marhapantunon, ma hita di Tuhanta Debata.
Burju tasomba ma, Tuhanta Debata

6.
Sai burju be marende sude,
Mamujimuji, Tuhanta Debata Jahowa i.
Parasiroha i, na marmulia i.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: