Home > 09. Ende di hananaek ni Tuhan Jesus > BE-100, MARDONGAN OLOPOLOP, BL-155

BE-100, MARDONGAN OLOPOLOP, BL-155

January 26, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-100, MARDONGAN OLOPOLOP, BL-155

1.
Mardongan olopolop Manaek Tuhanta i, Jinangkon ni na torop Surusuruan i.
Antong nang hita pe Tapuji ma Tuhanta Marendeende hita Marolopolop be.

2.
Na mulak do Tuhnata Tu habangsaNa i. Tu lambung ni AmaNa Di siamunNa i.
Disomba sasude Na di banuaginjang Tuhanta i, na monang Ro sian tano i.

3.
Tatimbang ma lapangna Umbaen na songon i Ai naeng ma dohot hita Tumopot surgo i
Antong taingot ma Ianggo Tuhan Jesus Ibana do patulus Nidok ni Debata.

4.
Ditaon do hamatean Humophop hita on Pature pardalanan Na sian tano on
Manogu hita be Tu lambung ni AmaNa Disi diadopanNa Naeng sahat sasude.

5.
I pe ringgas ma hita Mangalo dosa i Manggotap roha daging Nang hajahaon pe
Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang Ibana do na monang I ma tatiru be.

6.
O Jesus Tuhannami Asi ma rohaMi Sai sesa dosanami Palua hami be.
Pamasuk hami on Tu hangoluan sogot Sai loas hami dohot Mamuji Ho tongtong.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: