Home > 09. Ende di hananaek ni Tuhan Jesus > BE-099, O ULUBALANG NA GOGO, BL-206

BE-099, O ULUBALANG NA GOGO, BL-206

January 26, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-099, O ULUBALANG NA GOGO, BL-206

1.
O ulubalang na gogo Songon sadari on do Ho manaek tu hasangapon
Naung sidung do ulaonMi Na ringkot patupaonMi Humophop hajolmaon
Sabam, tongam do Ho muli tu na uli Marhabangsa Disiamun ni Jahowa.

2.
Marloksaloksa Serapim Marriburibu Kerubim Mamuji Ho na monang
Dibaen naung pinadomuMi Saluhut manisia i Tu Debata di ginjang
Puji, puji Jesus Kristus naung patulus saluhutna Tinonahon ni AmaNa.

3.
O Jesus Ho do ulu ni Luhutna na porsea i RuasMu anggo hami
Ho hangoluannami on Ho hasonangannami on Ho hagogoonnami.
Suru, togu Rohanami, asa hami mangalehon Tu Ho nasa hasangapon.

4.
Sai taiti rohanami on Urupi hami on tongtong Mangalo dosanami
Paias rohanami be Parangenami baen ture Nang pangkataionnami.
Tompa roha Na imbaru asa haru monang hami Maralohon dosanami.

5.
Pabulus langkanami be Patigor dalannami pe Lao tu banuaginjang
O Jesus tatap hami on Na so tarbaen di tano on Mardame manang sonang
Sonang, monang Di lambungMu bahenonMu hami sogot Dung tu surgo hami bongot.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. May 9, 2013 at 12:38 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: