Home > a. Huria > BE-122, IDA HINADENGGAN NI, BL-013

BE-122, IDA HINADENGGAN NI, BL-013

January 27, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-122, IDA HINADENGGAN NI, BL-013 (Play)

1.
Ida hinadenggan ni Angka na saroha i
Parpambaenan na burju Nang hatana pe tutu

2.
Sai hushus uapna i Songon bungabunga i
Angka na tinompa i Pajengkarhon tano i.

3.
Doshon nambur do tahe Na sumorop sasude
Denggan ni parsaoran ni Dongan na saroha i.

4.
Di parbaga Debata Tu na marsaroha, da,
Pasupasu na godang I ma roha na sonang

5.
Ai di dia jumpang be Haholongon i tahe ?
Ndang tarida i dison Nang di liat tano on.

6.
Holan di dirina be Do mansari jolma i.
Dongan ndang ditatap be Songon i do sasude.

7.
Ale Jesus , Anak ni Debata Jahowa i.
Tatap hajolmaon on Di sandok portibi on.

8.
Sai usehon ma tusi Holong na di rohami;
Sai ajari jolma i Masihaholongan i.

9.
Sai padomu ma muse Na so olo saor dope
Nang pe rohanami on Sai pasada ma tongtong

10.
Ale Tuhan, togu ma Hami on tu Debata
Na marholong roha i Salelenglelengna i.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: