Home > a. Huria > BE-123, ALE DONGAN NA SAROHA, BL-180

BE-123, ALE DONGAN NA SAROHA, BL-180

January 27, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-123, ALE DONGAN NA SAROHA, BL-180

1.
Ale dongan na saroha Manjalahi dame i
Dompak Jesus tapasada Holong ni rohanta i
Ai Ibana do ulunta Hita do ruasNa i.
Tuhan Jesus do gurunta Hita siseanNa i.

2.
Tanda asi ni rohaNa Na bagas na timbo i
Tanda holong ni rohaNa Na so hadodoan i
Didongani Debatanta Ama na sumurung i
Dohot Jesus pe Tuhanta Hita na porsea i.

3.
Sai pasada ale Tuhan Angka na porsea i
Asa masihaholongan Songon na pinatikMi
Dibagasan hasintongan I do pinangidoMi
Sai padomu angka dongan Na tutu sinondangMi

4.
Sai pasada rohanami Doshon Ho tu Ama i
Asa unang sian hami Nanggo sada lilu be
Ho tongtong hutiru hami Di ulaon i sude
I ma patandahaon hami Gabe siseanMu be

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: