Home > b. Zending > BE-131, BATANG AEK USEHONONKU, BL-087

BE-131, BATANG AEK USEHONONKU, BL-087

January 27, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-131, BATANG AEK USEHONONKU, BL-087

1.
Batang aek usehononku Ninna Debatanta i
Ingkon bornok bahenonku Tano na mahiang i
Parhorsihan sasude Ingkon gabe porlak be.

2.
Sai lambas dope na hasang Ala hona toru i
Israel dope na jalang Sian Mesiasna i
Nang sipelebegu pe Na mansai torop dope.

3.
Ingkon jumpang do hataNa Ai burju do Tuhan i
Ingkon saut pinarbagaNa Naeng sangap goarNa i.
Ingkon do tandaon ni Nasa bangso Tuhan i.

4.
Ala ni ringgas ma hita Mangarahon dongan i
Tapaborhat ma pandita Tu sude na lilu i
Asa bongotonna be Hasonangan i muse

5.
Nang leleng so marparbue Na tahalojahon i
Unang olo be mandele Hita na porsea i.
Na marhabengeton i Do dapotan tumpal i.

6.
Sai tangihon, ale Jesus Pangidoannami on
Sangkapnami ma patulus Gok ma baen portibi on
Dohot hasangaponMi Sai pararat hataMi.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: