Home > b. Zending > BE-138, SADA PARSIGANTUNGANTA, BL-222

BE-138, SADA PARSIGANTUNGANTA, BL-222

January 27, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-138, SADA PARSIGANTUNGANTA, BL-222

1.
Sada parsigantunganta, na mate I humophop hita
tobusta do mudarNa I . Jesus Ho do Tuhannami,
Ho ma tongtong nampuna hami, pinarhamaol ni rohami
Pature hamion baen sangap mi tongtong,
sai sondangkon ma bohiMi na basar I
Tu hami angka donganMi

2.
Raja na marhasangapon mansai bidang do sisabion,
hape otik do naposom. Suru ma torop Pandita,
angka na ringgas marjamita
tu bangso na di tanoon.
Tangihon I sude , tu surgo I muse, ai martua.
Do halak I, pinillitmi, tu hasampuran rea I

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: