Home > 14. Ende taringot tu haporseaon > BE-218, TONG DO TAU HAPOSAN, BL-146

BE-218, TONG DO TAU HAPOSAN, BL-146

January 30, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-218, TONG DO TAU HAPOSAN, BL-146

1.
Tong do tau haposan Tuhan Jesus i
Ala naung diporsan Do dosanta i
Hata nang dameNa Hangoluan ni Angka na porsea Di hataNa i.
Hata nang dameNa Hangoluan ni Angka na porsea Di hataNa i.

2.
Sai tong didongani Na porsea i
Jala ganup ari Ro basaNa i
Tu na so marganggu Di gogoNa i Na mandok Tuhanku Na sun denggan i
Tu na so marganggu Di gogoNa i Na mandok Tuhanku Na sun denggan i

3.
Guru di Ibana Sude tano on
Sintong do hataNa Na tu hita on
Asi ni rohaNa Na sumurung i Dipatongontongon Tu lomoNa i.
Asi ni rohaNa Na sumurung i Dipatongontongon Tu lomoNa i.

4.
Ale Tuhannami Sai sondangi ma
Sude dongannami Na di Sumatra
Dohot halak Nias, Halak Borneo , Asa tung lam ias Lao managam Ho.
Dohot halak Nias, Halak Borneo , Asa tung lam ias Lao managam Ho.

5.
Nang pe angka jolma Na di Afrika
Ro di halak Sina Dohot Asia
O Jesus panondang Sai sondangi ma Asa ro marsomba Tu Ho,Debata.
O Jesus panondang Sai sondangi ma Asa ro marsomba Tu Ho, Debata

  1. No comments yet.
  1. February 28, 2013 at 11:31 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: