Home > 14. Ende taringot tu haporseaon > BE-220, NDANG JUMPANG HIAN, BL-142

BE-220, NDANG JUMPANG HIAN, BL-142

January 30, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-220, NDANG JUMPANG HIAN, BL-142

1.
Ndang jumpang hian hatorangan ni i
Pardagang di dalan na tu surgo i
Marhite sangkapna pingkiranna i
Aut unang Tuhanta haposanta i.

2.
Dung loja roham dibaen dosami
Hurangan di dame do nang rohami
Tu Golgata boan, mangelek ma ho
Porsea di Jesus Tuhanta ma ho.

3.
Masihol do ho di na tiur i ?
Dihoihon roham na so tau ho tusi
Na ro do parasi na sumurung i
Mandok ho na dangol sai pos rohami

4.
Sude rohami ditanda hian
Na masa di ho sai didasing hian
Luhut tu na denggan di ujungna i
Ditumpak sasudena i.

5.
Sai tong do bulus di hita sude
Ai Jesus na tuk patundukkon sude
Biar pe rohanta nang golap pe i
Haposi Tuhanta partogi do i.

6.
Antong unang be mandele roham
Adong na ringgas sumarihon langkam
Ai Tondi ni Jesus patiur roham
Mangkirim ujungna na tongtong sonang

7.
Ai molo dung ro marujung langkam
Sai monang ma ho sai ditiop roham
Porsea di Jesus partogi di ho
Tu ginjang tu surgo diboan do ho.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: