Home > 15. Ende taringot tu parungkilon > BE-249, NGOT MA HO O TONDINGKI, BL-122

BE-249, NGOT MA HO O TONDINGKI, BL-122

January 30, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-249, NGOT MA HO O TONDINGKI, BL-122

1.
Ngot ma ho, o tondingki Dungo martangiang
Asa unang musu i Tole so tinagam
Bisuk ni setan i Do manait tu dosa Lan na bonar roha.

2.
Ngot ma ho, modom i Dibagasan dosa
Asa unang ala ni Ho marutang hosa
Ai hatop Nang tahop Ro ma pangunjunan Tu naso mangam

3.
Dungo, ai na so tarbaen Tondi ni Jahowa
Manorangi ho, mambaen Sirang sian dosa
Ingkon do dungo ho Asa lehononNa Denggan ni basaNa

4.
Dungo, jaga rohami Unang dililuhon
Hisap ni dagingmu i Jala ditaluhon
Ginjang ni Roha i Do jumotjot ala Pangalapan sala

5.
Martangiang ho huhut Asa saut malua
Sian jea saluhut Gabe ho martua
Jesus do Na gogo Jala tau mangalo Saluhut pangago

6.
Ala ni sai jouhon ma Goar ni Tuhanta
Na binaen ni Debata Parsigantunganta
Meleng do Dompak ho Pinggol ni Jesusmu Mangoloi sangkapmu.

7.
Ala ni manongtong ma Hita martangiang
Tu Amanta Debata Di banuaginjang
Lam tibu Ro tutu Tingki binuhulNa Manguhumi jolma.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. May 3, 2013 at 12:32 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: