Home > 15. Ende taringot tu parungkilon > BE-274, NDANG JADI HO MARDALAN, BL-159

BE-274, NDANG JADI HO MARDALAN, BL-159

January 30, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-274, NDANG JADI HO MARDALAN, BL-159

1.
Ndang jadi ho mardalan Sasada ho antong
Tuhanta Sipangolu Baen donganmi tongtong
Tartondong ho ma surgo Di hadosaonmi ?
Sai tangkup Tuhan Jesus Siporsan dosami.

2.
Ndang jadi ho holsoan Dibaen na porsuk i
Tu Tuhan i aluhon Na niarsakkonmi
Ibana Sipartogi sitiop tanganmi
Ture panogihonNa Di na porsea i.

3.
Ndang jadi ho mamereng Tu pudimi ale
Mardame ma rohamu Marhite Jesusmi
Laos Jesus Sipatupa Paradianan i
Di lambung ni AmaNa Dibaen holongNa i.

4.
Ndang jadi ho gangguan Di hamamatemi
Nang laos pasombuonNa Na hinophopNa i
Asal hian donganmu Tuhanta Jesus i
Sai saut pamonangonNa Ho di ujungna i.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: