Home > 16. Ende pangapulon > BE-281, MARTUA DO NA MARHAPOSAN, BL-108

BE-281, MARTUA DO NA MARHAPOSAN, BL-108

January 30, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-281, MARTUA DO NA MARHAPOSAN, BL-108

1.
Martua do na marhaposan Tu Debata Amanta i
Ai i do dapot pangapulan Di nasa parsorion i
Ndang rihit haojahan ni Na mangkaposi Tuhan i.

2.
Ianggo sai holsoan hita Tu aha ma marguna i?
Nang pe tongtong dokdok rohanta Pasarisari jea i
Tung i ma paoruhon i ? Baliksa ganda do disi.

3.
Dibahen i paso ma jolo Huhut pasabam rohami
Paidaida manang olo Ho unduk di Debatami
Ibana na mamillit ho Na ringkot i diboto do.

4.
Diboto do halehetanNa Mambaen las ni rohanta i
Asal diida haposanNa Do hita ndang mangansi be
Ditongos do na denggan i, Andorang so tinagam i.

5.
Sai unang dok di haporsuhon Ho ditadingkon Debata
Alai na so manaon sitaonon I do diabing Debata
Manang sintong pingkiranmi Ujungna patandahon i.

6.
Mura do anggo di Tuhanta Sobok do di gogoNa i
Na mora i papogosonNa Mambaen sangap na pogos i.
Longang ma sogot rohami Mananda pambaenanNa i.

7.
Ipe haporseai Ibana Burju ma ula tohapmi
Ihuthon ma tongtong hataNa Haposi panumpakNa i
Na mangkaposi Tuhan i Na so hea tartading i.

Reff:

  1. No comments yet.
  1. March 24, 2013 at 2:34 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: