Home > 18. Ende jumpa laho mangan > BE-310, TAPUJI MA TUHANTA, BL-012

BE-310, TAPUJI MA TUHANTA, BL-012

February 1, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-310, TAPUJI MA TUHANTA, BL-012 (Play)

1.
Tapuji ma Tuhanta Dibaen dengganbasaNa
I ma sipanganonta Naung sidung di jolonta.

2.
Pamatang nang tondinta Dilehon do tu hita
Ndang dung holit rohaNa Pahot na nilehonNa.

3.
Dagingta diparmudu Tondinta pe mangolu
Ianggo di rohana Nang pe godang marana

4.
Ai sahit ni rohanta I ma tutu dosanta
Naung mate do tondinta Binahen ni sahitta.

5.
Naung ro do Sipangubung Parngolu na sumurung
Tuhanta Jesus Kristus Tondinta i ditobus.

6.
Naung sesa do dosanta Rade hangoluanta
Gok ni parjambaranta Disurgo jaloonta

7.
O Jesus Tuhannami Tusi pasahat hami
Na metmet na magodang Togihon tu na sonang.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: