Home > 22. Ende taringot tu na masa sogot > BE-347, SAI MASIPAIDAAN, BL-011

BE-347, SAI MASIPAIDAAN, BL-011

February 2, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-347, SAI MASIPAIDAAN, BL-011 (Play)

1.
Sai masipaidaan Do na porsea i Dung sahat be langkana
Tu hasonangan i Tu hasonangan i Tu hasonangan i

2.
Antong burju ma hita Mangalo dosa i Sai unang tading hita
Di tongan dalan i, Di tongan dalan i, Di tongan dalan i

3.
Sai masipaidaan ma hita on muse di lambung ni Tuhanta
Dung monang hita be, Dung monang hita be, Dung monang hita be

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: