Home > 22. Ende taringot tu na masa sogot > BE-351, BEHA MA HITA IA DUNG MARUJUNG, BL-201

BE-351, BEHA MA HITA IA DUNG MARUJUNG, BL-201

February 2, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-351, BEHA MA HITA IA DUNG MARUJUNG, BL-201

1.
Beha ma hita ia dung marujung Paraloanta di portibi on
Dung na malua hita na mangusung Na dokdok i di atas tano on
Lao muli hita tu banuaginjang Dung pinaspashon orbuk tano i
Di na jonok tinatap hasonangan Na pinarsinta ni rohanta i

2.
Beha ma hita molo disondangi Panondang na so olo sundut be
Dalanta jala dosa dilongkangi Tuhanta sian hita on sude
So dipabali tihas i be hita So manolsoli be rohanta i
Di na tatopot saluhut donganta Naung sonang di banuaginjang i?

3.
Beha ma hita molo taihuthon Panogunogu ni Tuhanta i
Soada be na tau mangambat hita Sian jambarta na di surgo i
Di na tiur pamereng ni matanta Marnida Jesus, Sipangolu i
Na sangap mangkunduli habangsaNa Manggomgom nasa parluhutan i ?

4.
Beha ma hita molo begeonta Soara ni Tuhanta Jesus i
Manjouhon hita na pinaluaNa Tu haroanNa na rade disi
Di na taida bogas ni bugangNa Habaoran ni mudarNa uju i
Na paluahon hita sian dosa Nang hamatean salelengnai?

5.
Beha ma hita Na so dung diida So dung dibege manang ise pe
I ma turpukta molo masuk hita Tu hasonangan na di surgo i
Nang loja nang hodohan situtu Lao mareakkon bagas ni Tuhanta Na uli jala sun denggan tutu.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: