Home > 23. Ende Psalm > BE-362, ENDEHON ENDE NA IMBARU, BL-194

BE-362, ENDEHON ENDE NA IMBARU, BL-194

February 2, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-362, ENDEHON ENDE NA IMBARU, BL-194

1.
Endehon ende na imbaru Di Debata Jahowa i
Ai sasadasa dipatubu Saluhut halongangan i
Sai ditaluhon siamunna Do sasude musuna i
Patar dibaen hatigoranna Di jolo ni parbegu i.

2.
Diingot Debata Jahowa Do asi ni rohaNa i
Sai dipahot hasintonganNa di bangso na pinillit i
I ma diida hajolmaon Pangisi ni portibi on
Huhut ditanda hatuaon Ni Debatanta na tongtong.

3.
Marsuraksurak ma hamuna Na manginganhon tano on
Pangiar ma soaramuna Mamuji Debata tongtong
Marolopolop ma luhutna Mardongan arbap, ogung pe
Lao pasangaphon Debatanta Na manggomgomi sasude.

4.
O laut, pagogo parhasakmu Nang tano pe marolop ma
Martopaptopap ma tanganmu O batang aek di Debata
O dolok puji ma Jahowa Na ro manguhum tano i
Na ro manguhum tano i Tarida ma hatigoranna Di nasa manisia i.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. April 27, 2013 at 2:17 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: