Home > 26. Dijou Tuhan i do ho! > BE-393, LAS NI ROHA BOLON I, BL-262

BE-393, LAS NI ROHA BOLON I, BL-262

February 3, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-393, LAS NI ROHA BOLON I, BL-262

1.
Las ni roha bolon I, I do na huboan I,
Tung martua dohot au, dung nang au tu Jesus lao.
Nang hamuna, donganki, dipasonang Jesus i.

2.
Tung na holom rohamu di baen angka dosamu ,
Jangkon Jesus tu roham, gabe sesa nang dosam. Nang………….

3.
Ungutungut hatami angka taon na salpu i.
Hape Jesus ro tu ho, tu Ibana hatop ro ! Nang…………………..

4.
Suhisuhi ni roham na holom dibaen dosam,
Gabe marsinondang do, ai Tuhanmu ro tu ho. Nang…………..

5.
Arsak nang saritami hatop ma maporus i.
Las ni roha jambarmi, Sai haposi Tuhan i. Nang………………

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: