Home > 31. Puji sihophop ho! > BE-457, BAGAS NI HAHOLONGAN, BL-308

BE-457, BAGAS NI HAHOLONGAN, BL-308

February 4, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-457, BAGAS NI HAHOLONGAN, BL-308

1.
Bagas ni haholongan naung sun hinaholongkon ni Debatanta I tu hita jolma i.
Na tuat do Anakna tumopot hita jolma.
Hupuji holongMi, na so mansohot i.
Hupuji holongMi, na so mansohot i.

2.
Diporsan do dosanta, targantung do singkatta
Di hau parsilang I, songon parjahat i.
Na mate do Ibana, hita pinaluaNa.
:,: Hupuji holongMi,….

3.
Na hehe do Ibana, tung saut bagabagaNa,
Parmonang Jesus I di paraloan i.
Nang hita pe partohap di ngolu na so monjap
:,: Hupuji holongMi,….

4.
Manaek muse Tuhanta tu lambung ni Amanta,
PangondihonNai tarbege do disi.
Ringkot tongtong rohaNa manait pinaluaNa.
:,: Hupuji holongMi,….

5.
Rohanta diingani, TondiNa mandongani
Sudena jolma I, naung siseanNa i.
Sai I do disarihon, tu surgo ditogihon
:, : Hupuji holongMi,….

6.
Na mulak ma Tuhanta ; tu langit an langkanta
Tusi tatomu ma Tuhanta Debata.
Dung I disi sambulonta tandap siteanonta.
:,: Hupuji holongMi,….
:,: Hupuji holongMi,….

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: