Home > 33. Marparange di ngolu na imbaru > BE-487, TUNG HALAK NA MARGOGO, BL-329

BE-487, TUNG HALAK NA MARGOGO, BL-329

February 4, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-487, TUNG HALAK NA MARGOGO, BL-329

Ayat 1
Tung halak na margogo si partangiang i.
Dokdok pe si taonnon, ndang olo talu i.
Pos situtu roha na di Debata na i.
Tuhan na manaluhon sude pangalo i.

Ayat 2
Nang hirahira mogap dibaen sitaonon i,
Marsinggang do Ibana managam Tuhan i.
Dung jumpang pe tingkina sumurut arsak i,
Tarapul ma rohana dibaen Tuhanna i.

Ayat 3
Imbaru pangkirimon nag hagogoon i.
Margogo, marsahala do partangiang i.
Togu muse langkana lao marjamita i.
Ai Kristus do donganna di ulaonna i.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. May 3, 2013 at 12:32 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: