Home > 34. Disarihon do ho! > BE-493, NAENG MODOM DO SUDENA, BL-335

BE-493, NAENG MODOM DO SUDENA, BL-335

February 4, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-493, NAENG MODOM DO SUDENA, BL-335

Ayat 1
Naeng modom do sudena, naung sae ulaon i.
Na maradian hita dijaga Ama i. Na maradian hita di jaga Ama i.

Ayat 2
Mardalan angka bintang di langit i na dao,
Tuhanta i manjaga, sude na ro, na lao.

Ayat 3
Nang au pe disarihon Tuhan na basa i.
Sai sonang maradian diampuanNa i.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: