Home > 35. Sosoi donganmu masuk! > BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

February 4, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

Ayat 1
Silu soso I ma donganmu jolma ni lilianan ni portibi on
Angkupi, boan ma la tu Tuhanta angka na lilu dibaen tano on
Ho naung tardarat do lao padarathon.
Tanda naung Jesus do hinalomom.

Ayat 2
Nang na jumahat i di nasailon, asal ma muba tu joloan on.
Dijangkon Jesus do, ai naung ditaon
Godang na bernit manesa dosam. Sulingkit rohami,
Manang na piga, naung niarahonmi tu Debata

Ayat 3
Bagas diroha do buni siholna, mangkalungunhon na sun denggan i.
Aut tung sinunggul ni holong ni roha,
Tibu ma dopot i Tuhanta i, naung sumeahon do hangoluanna,
Mangungkap dalan tu Amanta i.

Ayat 4
Madokdokhu di ho manogu jolma, aithon ma gogo ni Jesus tu ho.
Unang mansadi ho magandos hata,
Sai na adong do mangihut tu ho.
Asa lam ganda ma silas ni roha, Di Sipadomu ho tu Debata.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: