Home > 35. Sosoi donganmu masuk! > BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

February 5, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-519, TARBEGE DO PANJOU NI KRISTUS, BL-356

Ayat 1
Tarbege do panjou ni Kristus torus ditano batak i:
Ise na sumeahon hosa, ise mangkophop dongan i?
Hita sude, naeng marade Nang dilele, da, Haposanna di Debata.

Ayat 2
Na olo hita paboahon holong do Jesus Tuhan i.
Naung saut malua do dibahen ama nang ina Batak i.
Hita……

Ayat 3
Antong, ringgas ma lao mamboan barita ni Tuhanta i.
Tu angka marga di na holom, asa dapotan dohot i.
Hita……

Ayat 4
Ulaon ma mangkatindangkon Kristus nampuna hita on,
Asa torop dope barani marsomba tu Rajanta on.
Hita…….

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. March 1, 2013 at 12:48 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: