Home > 37. Rade managam Tuhanmu! > BE-544, MOLO RO PANJOU NI TUHAN, BL-419

BE-544, MOLO RO PANJOU NI TUHAN, BL-419

February 5, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-544, MOLO RO PANJOU NI TUHAN, BL-419

Ayat 1
Molo ro panjou ni Tuhan, molo salpu tingki on,
Molo binsar bintang sipaias i, Jala sahat ma tu ginjang
angka na tinobus i, Dohot au dibaen Tuhanta lao tusi.
Molo jouon ni Tuhanta angka goar di pustaha,
dibaen asi ni rohana, alusanku : O Tuhanku, au dison.

Ayat 2
Molo dapot tingki, hehe angka na tinobus i,
Idaon nasida Tuhan Jesus i.
Di pangkuling ni sarune lao manomu Tuhan i.
Dohot au dibaen Tuhanta lao tusi. Molo jouon…

Ayat 3
Dibaen i, o, ale dongan, ringgas be ma hita on,
Pararathon harajaonNa i tongtong.
Ai dung salpu tingki on, na masuk be tu surgo i.
Dohot au dibaen Tuhanta lao tusi. Molo jouon…

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: