Home > 07. Hasasaor ni Tondi Porbadia > BE-646, SAI GOHI ROHA TONDINGKI (2)

BE-646, SAI GOHI ROHA TONDINGKI (2)

February 6, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-646, SAI GOHI ROHA TONDINGKI (2)

Ayat 1
Sai gohi roha tondingki marhite tondiMi
asa marhite diringki patar Ho Tuhanki.

Ayat 2
Unang holan pamanganhi, dohot ma rohangki
Jala sude ma ngolungki, mamuji Ho ma i.

Ayat 3
Sude ma pangalahongki, ro di ulaonki
Nang hata nang pingkiranki, pasangap Ho ma i.

Ayat 4
Nang saluhutna ngolungki, tongtong mamuji Ho
Anggiat dohot diringkon, lao papatarhon Ho.

Ayat 5
Nang pe gok dosa rohangkon, gale pamatangkon
Ala nuaeng hupuji Ho, sai jangkon ma au on.

Ayat 6
Antong sude ma ngolungki, parbadiai ma I
Dongani au o Tuhanki, ro di ujungna i.

Reff:

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. April 14, 2013 at 5:31 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: