Home > 10. Zending > BE-666, INGKON DO BOANONTA BARITA

BE-666, INGKON DO BOANONTA BARITA

February 7, 2011 Leave a comment Go to comments

BE-666, INGKON DO BOANONTA BARITA

Ayat 1
Ingkon do boanonta Barita, tu inganan na holom I,
I ma holong nang hasintongan dame na manongtong I,
Dame na manongtong
Reff:
Ai naung binsar do hatiuron Naung salpu na holom I,
huaso ni Kristus hot tongtong salenglelengnai

Ayat 2
Ingkon endehononta pujian, pasangaphon Tuhanta I,
Na tuk manaluhon na jahat, na sinjata porang I,
Na sinjata porang i.
Reff Ai naung ………

Ayat 3
Ingkon do boanonta Barita, Debatanta do Raja I,
Dilehon anak sasadaNa, manobus pardosa I,
Manobus pardosa i.
Reff Ai naung ………

Ayat 4
Ingkon do hita manghatindangkon Jesus Kristus Partobus I
Asa tu toropna na olo, manjangkon na sintong I,
Manjangkon na sintong i.
Reff Ai naung ………

Reff:

  1. No comments yet.
  1. June 27, 2014 at 2:58 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: