Buku Ende (BE)


Buku Ende (BE)

buku-ende

01. Ende Puji-pujian (BE 001-017)

02. Ende Di Ari Minggu (BE 018-037)

 • BE-018, Ungkap bahal na umuli, BL-, PDF, MIDI
 • BE-019, O Jesus, tatap ma tuson, BL-, PDF, MIDI
 • BE-020, O Jesus, Tuhannami, BL-006, PDF, MIDI
 • BE-021, Bege ma sude hamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-022, Nunga ro di parguruan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-023, Jesus, hami ro dison, asa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-024, Tatap hami on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-025, HataM i, ale Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-026, Dame, nimMu, ale Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-027, Haleluya, Ari Minggu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-028, Hata ni Jahowa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-029, Ima tingki hasonangan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-030, Jesus lehon hatorangan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-031, Ari na marhasonangan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-032, Nang lao ruar, masuk pe, BL-, PDF, MIDI
 • BE-033, Antong, sai dok ma Amen, BL-, PDF, MIDI
 • BE-034, Jesus do haholonganta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-035, Sude hami, na dison, BL-, PDF, MIDI
 • BE-036, Pasupasu hami, BL-004, PDF, MIDI
 • BE-037, Asi ni roha, BL-, PDF, MIDI

03. Ende Di Adventus (BE 038-045)

 • BE-038, Paruak ma harbangan i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-038a, Paruak ma harbangan i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-039, Beha ma panjalongku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-040, Las be ma rohamuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-041, Parripe ni Tuhanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-042, Hamu sude, naung tinoruan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-043, Padiri rohamuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-044, Hamuna na porsea i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-045, Hosianna, Anak ni, BL-, PDF, MIDI

04. Ende Di Hatutubu Ni Tuhan Jesus (BE 046-062)

 • BE-046, Na sian ginjang do au ro, BL-, PDF, MIDI
 • BE-046a, Na sian ginjang do au ro, BL-, PDF, MIDI
 • BE-047, Di na saborngin i do binsar, BL-, PDF, MIDI
 • BE-048, Ria ma hita sasude, BL-016, PDF, MIDI
 • BE-049, Sai ro ma tu bara, BL-, PDF, MIDI
 • BE-049a, Sai ro ma tu bara, BL-, PDF, MIDI
 • BE-050, Marende ma hamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-051, Tole, puji ma Tuhanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-052, Hatuaon do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-052a, Hatuaon do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-053, Di Betlehem do tubu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-053b, Di Betlehem do tubu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-054, Sonang ni borngin na i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-054a, Sonang ni borngin na i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-054b, Sonang ni borngin na i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-055, Borngin na badia i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-056, Sai ro ma hamuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-056a, Sai ro ma hamuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-057, Nunga jumpang muse, BL-, PDF, MIDI
 • BE-058, Martumbur tungkotungko, BL-, PDF, MIDI
 • BE-059, O Jesuski hupuji Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-060, Marolopolop hamu, ale, BL-, PDF, MIDI
 • BE-061, Na tau las ni roha, BL-002, PDF, MIDI
 • BE-062, Halalas ni roha godang, BL-, PDF, MIDI

05. Ende Di Taon Na Imbaru (BE 063-070)

 • BE-063, Jesus, Ho do sai tongtong, BL-, PDF, MIDI
 • BE-064, Naung moru do muse sataon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-065, Majumpang taon imbaru on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-066, Debata baen donganmi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-067, Hamu, ale donganku, BL-012, PDF, MIDI
 • BE-068, Masilelean angka taon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-069, Jesus, sai urupi hami, BL-, PDF, MIDI
 • BE-070, Naung salpu taon na buruk i, BL-, PDF, MIDI

06. Ende Di Epiphanias (BE 071-075)

 • BE-071, O Raja na sumurung, BL-, PDF, MIDI
 • BE-072, Hehe ma hamu parbegu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-073, Bintang ni si Jakob i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-074, Sai marlasniroha hita, BL-, PDF, MIDI
 • BE-075, Naung binsar do panondang i, BL-, PDF, MIDI

07. Ende Di Hamamate Ni Tuhan Jesus (BE 076-088)

 • BE-076, Sada nama sangkap, BL-, PDF, MIDI
 • BE-077, Hamu saluhut halak, BL-, PDF, MIDI
 • BE-078, O ulu na sap mudar, BL-, PDF, MIDI
 • BE-078a, O ulu na sap mudar, BL-, PDF, MIDI
 • BE-079, Di na ponjot rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-080, Mauas Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-081, Jesus, mual ni ngolungku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-082, O Jesusku, tu bugangMu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-083, Na lao do birubiru i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-084, Aut na ginorga tu rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-085, Sai ingoton ni rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-086, Silang na badia i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-087, Ho, tinobus ni Tuhanmu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-088, Jesusku naung manobus ahu, BL-, PDF, MIDI

08. Ende Di Haheheon Ni Tuhan Jesus (BE 089-096)

 • BE-089, Ate di dia soropmi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-090, Sai tapuji Debatanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-091, Hatuaon do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-092, Puji ma na manaluhon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-092a, Puji ma na manaluhon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-093, Pesta Paska, hatuaon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-094, Ale tondingku, naung hehe, BL-, PDF, MIDI
 • BE-095, Haleluya, taendehon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-096, Nunga talu hamatean, BL-, PDF, MIDI

09. Ende Di Hananaek Ni Tuhan Jesus (BE 097-101)

 • BE-097, Ingoton ma sadari on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-098, Naung manaek do Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-099, O ulubalang na gogo, BL-, PDF, MIDI
 • BE-100, Mardongan olopolop, BL-, PDF, MIDI
 • BE-101, Taiti gogo, BL-, PDF, MIDI

10. Ende Di Hasasaor Ni Tondi Parbadia (BE 102-109)

 • BE-102, O Tondi Parbadia i, bongoti, BL-, PDF, MIDI
 • BE-103, O Pangapul na lumobi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-104, Bongoti ma rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-105, Ro ma Tondi Parbadia, BL-, PDF, MIDI
 • BE-106, Ale Tuhan, Amanami, BL-, PDF, MIDI
 • BE-107, O Tondi Parbadia i, sai masuk, BL-, PDF, MIDI
 • BE-108, Baen ma gabagaba, BL-, PDF, MIDI
 • BE-109, Sai songgopi hami on, BL-, PDF, MIDI

11. Ende Di Trinitatis (BE 110-116)

 • BE-110, Haleluya! pinujima, BL-, PDF, MIDI
 • BE-111, Patimbul be ma sangap, BL-, PDF, MIDI
 • BE-112, Haleluya! Tapuji ma, BL-, PDF, MIDI
 • BE-113, Debata Sitolu sada, BL-, PDF, MIDI
 • BE-114, Ale Jahowa Debata, BL-, PDF, MIDI
 • BE-115, Tuhan Debata, BL-, PDF, MIDI
 • BE-115a, Tuhan Debata, BL-, PDF, MIDI
 • BE-116, Ditompa Ho do au, BL-, PDF, MIDI

12. Ende Taringot Tu Harajaon Ni Debata (BE 117-160)

 • a. Huria (BE 117-129)
  • BE-117, Jahowa Debatanta do, BL-, PDF, MIDI
  • BE-118, Paian ma di hami, BL-006, PDF, MIDI
  • BE-119, Martua do dohonon, BL-009, PDF, MIDI
  • BE-120, Ale Immanuel, tatap, BL-, PDF, MIDI
  • BE-121, Jesus Raja ni Huria, BL-, PDF, MIDI
  • BE-122, Ida hinadenggan ni, BL-013, PDF, MIDI
  • BE-123, Ale dongan na saroha, BL-, PDF, MIDI
  • BE-124, Di borngin na parpudi, BL-017, PDF, MIDI
  • BE-125, Marlas ni roha hita on, BL-, PDF, MIDI
  • BE-126, O hamuna ale dongan, BL-, PDF, MIDI
  • BE-127, Lam gogo, BL-, PDF, MIDI
  • BE-127b, Lam gogo, BL-, PDF, MIDI
  • BE-128, Ditanda Debatanta, BL-, PDF, MIDI
  • BE-129, Huhalashon, huringkoti, BL-, PDF, MIDI
 • b. Zending (BE 130-143)
  • BE-130, Parohon harajaonMi, BL-, PDF, MIDI
  • BE-131, Batang aek usehononku, BL-, PDF, MIDI
  • BE-132, Anggiat apiM i ma galak, BL-, PDF, MIDI
  • BE-133, O Tondi na manggohi roha, BL-, PDF, MIDI
  • BE-134, Sai torop dope parbegu, BL-, PDF, MIDI
  • BE-135, Marpungu do di joloM on, BL-, PDF, MIDI
  • BE-136, Bidang dope na holom i, BL-, PDF, MIDI
  • BE-137, Nunga ro tu hita on, BL-, PDF, MIDI
  • BE-138, Sada parsigantunganta, BL-, PDF, MIDI
  • BE-139, Sada Siparmahan i, BL-, PDF, MIDI
  • BE-140, Girgir ma hamu, BL-, PDF, MIDI
  • BE-141, Sai tiur ma langkamuna, BL-, PDF, MIDI
  • BE-142, Pararat ma baritaM i, BL-, PDF, MIDI
  • BE-143, Jerusalem, Jerusalem, BL-, PDF, MIDI
 • c. Pandidion (BE 144-147)
  • BE-144, Na hot padanku, BL-, PDF, MIDI
  • BE-145, Ndang hapalang las ni roha, BL-, PDF, MIDI
  • BE-146, O Jesus naeng tardidi, BL-006, PDF, MIDI
  • BE-147, Jesus hami ro dison mangihuthon, BL-, PDF, MIDI
 • d. Manopoti Haporseaon (BE 148-151)
  • BE-148, Sian surgo i, BL-, PDF, MIDI
  • BE-149, Ho tongtong ihuthononku, BL-, PDF, MIDI
  • BE-150, Ndang au nampuna ahu, BL-, PDF, MIDI
  • BE-151, Asi rohaM o Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • e. Ulaon Na Badia (BE 152-155)
  • BE-152, Jesus na mamorsan, BL-, PDF, MIDI
  • BE-153, O Jesus naung sineat, BL-, PDF, MIDI
  • BE-154, Sai palinggas ho, BL-, PDF, MIDI
  • BE-155, Tuson ma ho ale tondingku, BL-, PDF, MIDI
 • f. Pasahathon Tohonan Pandita (BE 156-157)
  • BE-156, Jesus, parmahan i, BL-, PDF, MIDI
  • BE-157, O Jesus, na marsangap i, BL-, PDF, MIDI
 • g. Laho Marbagas (BE 158-160)
  • BE-158, Jesus Debata, BL-, PDF, MIDI
  • BE-159, Martua dongan angka na, BL-, PDF, MIDI
  • BE-160, Au dohot na saripengkon, BL-, PDF, MIDI

13. Ende Taringot Tu Hasesaan Ni Dosa (BE 161-182)

 • BE-161, Tangihon anggukanggukkon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-162, O Debata, mansai, BL-, PDF, MIDI
 • BE-163, Laos di jalo Jesus i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-164, O Tuhan Jesus, Ho Rajangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-165, Na basa do roham di au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-165b, Na basa do roham di au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-166, Ai beasa di balian, BL-, PDF, MIDI
 • BE-167, Dijangkon Jesus do pardosa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-168, Disesa Jesus dosa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-169, Ho Sipangolu au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-170, Ia aek santetek, BL-001, PDF, MIDI
 • BE-171, Tandai ma au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-172, O Jesus panondang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-173, Sai mulak, BL-, PDF, MIDI
 • BE-174, Torop dope na siat i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-175, Tudia ho, na loja i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-176, Na mungkap do Surgo, BL-003, PDF, MIDI
 • BE-177, Ndada tarhatahon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-178, Ro ma tu Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-179, Adong do sada mual, BL-, PDF, MIDI
 • BE-180, Ro tu Jesus, ho na loja, BL-, PDF, MIDI
 • BE-181, Ndang na tarpaboa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-182, Tu joloM o Debatangku, BL-, PDF, MIDI

14. Ende Taringot Tu Haporseaon (BE 183-235)

 • BE-183, Na jumpang au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-184, Nunga tung jumpang au ojahan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-185, Holan sada Debatanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-186, Jahowa do haposanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-187, Denggan do panogum, BL-, PDF, MIDI
 • BE-188, Jahowa siparmahan au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-189, O Jesus na pangolu au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-190, Las rohangku situtu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-191, Hosana do nilehon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-192, O Tuhan Jesus, Raja, BL-, PDF, MIDI
 • BE-193, Maribak langit, BL-, PDF, MIDI
 • BE-194, Aut so asi roham, BL-, PDF, MIDI
 • BE-195, Holong do roha, BL-, PDF, MIDI
 • BE-196, Sai hujaha di pustaha, BL-, PDF, MIDI
 • BE-197, Na marmahani hita, BL-008, PDF, MIDI
 • BE-198, Aut unang Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-199, Sai ingot Jesus Tuhanmi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-200, Di surgo do alealenta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-201, Na martungkot sere au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-202, Huhaholongi ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-203, Holong do rohangkon di Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-204, Ndang tadingkononku Ho – 1, BL-, PDF, MIDI
 • BE-204a, Ndang tadingkononku Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-205, Ale Jesus Tuhannami, BL-, PDF, MIDI
 • BE-206, Na dison do au Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-207, Sai tiop ma tanganku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-208, Ale dongan na tarhurung, BL-, PDF, MIDI
 • BE-209, Na sonang au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-210, O Tuhan na marasi roha, BL-, PDF, MIDI
 • BE-211, Tuhan Jesus Siparmahan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-212, Haholongan na badia, BL-, PDF, MIDI
 • BE-213, Dung sonang rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-214, Sonang di lambung Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-215, Na martua, ninna Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-216, Gargar dolok, BL-, PDF, MIDI
 • BE-217, Jahowa do donganku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-218, Tong do tau haposan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-219, Ise do alealenta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-220, Ndang jumpang hian, BL-, PDF, MIDI
 • BE-221, Saleleng Jesuski, BL-005, PDF, MIDI
 • BE-222, Tu jolo ni Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-223, Husomba Ho Tuhan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-224, Jalo tanganku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-225, Ho o Tuhan, haholongan ni, BL-, PDF, MIDI
 • BE-226, Adong do hasonangan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-227, Jesus ngolu ni, BL-, PDF, MIDI
 • BE-228, Jesus haposanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-229, Sai martua do sudena, BL-, PDF, MIDI
 • BE-230, Na malungun do rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-231, On ma na di rohangki, BL-013, PDF, MIDI
 • BE-232, Sian sude parulian na arga, BL-, PDF, MIDI
 • BE-233, Turena i manodo, BL-, PDF, MIDI
 • BE-234, Di rumang ni portibi on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-235, Tumpalhu na umuli Ho, BL-, PDF, MIDI

15. Ende Taringot Tu Parungkilon (BE 236-278)

 • BE-236, Jotjot do marsak, BL-007, PDF, MIDI
 • BE-237, Jesus Kristus do manobus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-238, Ihuthon au sude hamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-239, Binsan ro asi ni roha, BL-, PDF, MIDI
 • BE-240, O hamuna na porsea, BL-, PDF, MIDI
 • BE-241, Asal ma Ibana, BL-, PDF, MIDI
 • BE-242, Rahis jala maol, BL-, PDF, MIDI
 • BE-243, Sai berengi partonggolan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-244, Haburjuhon ma mangalo, BL-, PDF, MIDI
 • BE-245, Anggo didongani, BL-, PDF, MIDI
 • BE-246, Jesus, urupi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-247, Sai hehe ma hamuna, hamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-248, Saleleng ho di tano on, BL-018, PDF, MIDI
 • BE-249, Ngot ma ho, o tondingki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-250, Sai tostosi nasa ihot, BL-, PDF, MIDI
 • BE-251, Na monang i do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-252, O Jesus sai dongan i, BL-006, PDF, MIDI
 • BE-253, Ale Debatangki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-254, O Jesus, Sipangolu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-255, Holan sada do na ringkot, BL-, PDF, MIDI
 • BE-256, Jesus Kristus i do Raja, BL-, PDF, MIDI
 • BE-257, Jonok Debatanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-258, Sai hutuju, BL-, PDF, MIDI
 • BE-259, Sai beta ma tondingku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-260, Holan Jesus do hubaen, BL-, PDF, MIDI
 • BE-261, Bintang sipartogi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-262, Jahowa Tuhanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-263, Tudos tu galumbang i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-264, Sai togu au tu hasonangan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-265, Mauliate, ale Tuhan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-266, Tu banuaginjang do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-267, O Tuhan, sulingkit, BL-, PDF, MIDI
 • BE-268, Debatangku do donganku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-269, Mardalan au saonari, BL-, PDF, MIDI
 • BE-270, Ngot, ai torang do ari, BL-, PDF, MIDI
 • BE-271, Beta, beta hita, BL-, PDF, MIDI
 • BE-272, Sai tole, tole, ro sude, BL-, PDF, MIDI
 • BE-273, Jesus Tuhanku, rajai ma au – 2, BL-, PDF, MIDI
 • BE-273a, Jesus Tuhanku, rajai ma au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-274, Ndang jadi ho mardalan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-275, O Jesus Tuhanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-276, O Jesus, Siparmonang i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-277, Marsada roha hita, BL-, PDF, MIDI
 • BE-278, Bangso na sumurung i, BL-, PDF, MIDI

16. Ende Pangapulon (BE 279-298)

 • BE-279, Pasahat ma sudena, BL-, PDF, MIDI
 • BE-280, Tongtong tutu na denggan do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-281, Martua do na marhaposan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-282, Tung beasa au holsoan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-283, Nang sipata pe idaon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-284, Sonang do rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-285, Sai ditongos Debatamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-286, Unang ma tangishon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-287, Gaor pe sude humaliang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-288, Na marguru do luhutna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-289, Pos ma ho, rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-290, Ai beasa tung humolso, BL-, PDF, MIDI
 • BE-291, Binsar ma, binsar ma, BL-, PDF, MIDI
 • BE-292, Dung ro Jesus i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-293, Habot pe roham, BL-, PDF, MIDI
 • BE-294, Unang sai holsoan ho – 2, BL-, PDF, MIDI
 • BE-294a, Unang sai holsoan ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-295, Holan di surgo i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-296, Holso rohangku ditatap Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-297, Na marsak roham, BL-, PDF, MIDI
 • BE-298, Di lambungMi, o Jesuski, BL-, PDF, MIDI

17. Ende Di Manogot (BE 299-309)

 • BE-299, Debata do manggomgomi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-300, Sai hehe ma rohangku, BL-012, PDF, MIDI
 • BE-301, Las situtu rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-302, Binsar ma manogot on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-303, O Jesus, sondang ni, BL-, PDF, MIDI
 • BE-304, Naeng ma pujionku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-305, Ale tondingku, hehe ma, BL-, PDF, MIDI
 • BE-306, Hupuji Ho, ale Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-307, Mata ni ari, BL-, PDF, MIDI
 • BE-308, Jumolo ma hupuji Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-309, Raphon Tuhan Jesus i, BL-, PDF, MIDI

18. Ende Jumpa Laho Mangan (BE 310-313)

 • BE-310, Tapuji ma Tuhanta dibaen, BL-012, PDF, MIDI
 • BE-311, Sai parmudumudu hami, BL-, PDF, MIDI
 • BE-312, Puji, o jolma, BL-, PDF, MIDI
 • BE-313, Hupuji Ho, o Tuhanki, BL-, PDF, MIDI

19. Ende Di Bodarina (BE 314-328)

 • BE-314, Na salpu do arian i, hupuji, BL-, PDF, MIDI
 • BE-315, Na salpu do arian i, soluk, BL-, PDF, MIDI
 • BE-316, Nunga lao muse sadari, BL-, PDF, MIDI
 • BE-317, Lao modom do luhut, BL-, PDF, MIDI
 • BE-318, Nunga loja dagingkon, BL-014, PDF, MIDI
 • BE-319, Tung sonang modom ahu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-320, Maporus do arian i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-321, Marujung do sadari on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-322, O Jesus, Sipangolu au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-323, Siparmahan bolon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-324, Na ro do muse na holom, BL-, PDF, MIDI
 • BE-325, Bodari on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-326, Ia loja au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-327, Marujung do nuaeng saminggu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-328, Naeng salpu ari Minggu, BL-, PDF, MIDI

20. Ende Taringot Tu Ajal Ni Jolma (BE 329-339)

 • BE-329, Jesus hinaposan ni, BL-, PDF, MIDI
 • BE-330, Di tano on mardagang au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-331, Sai Kristus do ngolungku, BL-006, PDF, MIDI
 • BE-332, Binoto jonok ni adamhu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-333, Sai banua ginjang do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-334, Nasa jolma ingkon mate, BL-, PDF, MIDI
 • BE-335, Loas au, asa lao, BL-, PDF, MIDI
 • BE-336, Sonang ma modom, BL-, PDF, MIDI
 • BE-337, Molo giot ho tu ginjang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-338, Hehe do muse pamatangkon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-339, Diingot halak dagang, BL-010, PDF, MIDI

21. Ende Laho Mananom Dakdanak (BE 340)

 • BE-340, Tibu ma ro tingkingku, BL-, PDF, MIDI

22. Ende Taringot Tu Na Masa Sogot (BE 341-355)

 • BE-341, Tibu ma jumpang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-342, Ngot ma ho dijou soara, BL-, PDF, MIDI
 • BE-343, Jerusalem, ho huta na timbo, BL-, PDF, MIDI
 • BE-344, Ise do angka nasida, BL-, PDF, MIDI
 • BE-345, Di dia adian, BL-, PDF, MIDI
 • BE-346, Adong dope paradianan, BL-, PDF, MIDI
 • BE-347, Sai masipaidaan, BL-011, PDF, MIDI
 • BE-348, Lobi timbona dope, BL-, PDF, MIDI
 • BE-349, Hatiha na so salpu be, sobokkon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-350, Hatiha na so salpu be, na las, BL-, PDF, MIDI
 • BE-351, Beha ma hita, ia, BL-, PDF, MIDI
 • BE-352, Sai hehe ma hamuna, na burju, BL-, PDF, MIDI
 • BE-353, Di Surgo hasongangan i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-354, Sai tong maimaima do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-355, Malungun do rohangki, BL-, PDF, MIDI

23. Ende Psalm (BE 356-365)

 • BE-356, Na malungun do rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-357, Songon ursa na binuru, BL-, PDF, MIDI
 • BE-358, Hamu saluhut harajaon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-359, Sai hehe ma Tuhanta i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-360, Tongtong longang do rohangkon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-361, Na denggan situtu do, BL-, PDF, MIDI
 • BE-362, Endehon ende na imbaru, BL-, PDF, MIDI
 • BE-363, Mauliate dok hamuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-364, Sai huranapi dolok i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-365, Haleluya, puji ma, BL-, PDF, MIDI

24. Ende Di Dakdanak (BE 366-371)

 • BE-366, O ale Jesus Tuhanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-367, Di banua ginjang, BL-002, PDF, MIDI
 • BE-368, Tuhan Jesus, Tuhan Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-369, Na marhahaanggi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-370, Naeng haholonganku, BL-001, PDF, MIDI
 • BE-371, Burju ma hita mardalani, BL-, PDF, MIDI

25. Ende Parujungan (BE 372-373)

 • BE-372, Rohangku sai halashon ma, BL-, PDF, MIDI
 • BE-373, Mangula hita jolma, BL-, PDF, MIDI

26. Dijou Tuhan I Do Ho! (BE 374-393)

 • BE-374, Jesus manjou ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-375, Adong do hasonangan – 2, BL-, PDF, MIDI
 • BE-376, Ise na di pintu i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-377, Ro ma hamu sudena, BL-, PDF, MIDI
 • BE-378, Sai dijanghon Jesus i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-379, Ndang sadihari, BL-, PDF, MIDI
 • BE-380, So ma jolo ise i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-381, Di dia Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-382, Sangga ro di haroroNa, BL-, PDF, MIDI
 • BE-383, Adong do ama, BL-, PDF, MIDI
 • BE-384, Ro ma hamu, rade, BL-, PDF, MIDI
 • BE-385, Dijouhon Jesus ro, BL-, PDF, MIDI
 • BE-386, O dangol ni hapariron i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-387, Hatop ma ho ro, BL-, PDF, MIDI
 • BE-388, So ma jolo jala pingkir, BL-, PDF, MIDI
 • BE-389, Ale dongan ro tu Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-390, Nunga sae dosam, BL-, PDF, MIDI
 • BE-391, Sotung ditulak, BL-, PDF, MIDI
 • BE-392, Sai pasiat Tuhan Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-393, Las ni roha bolon i, BL-, PDF, MIDI

27. Dapothon Ma Jesus (BE 394-404)

 • BE-394, O Jesus Tuhanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-395, Masuk ma Ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-396, Nunga talu musumuna, BL-, PDF, MIDI
 • BE-397, Nda nunga salpu borngin i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-398, Beha na so mardame, BL-, PDF, MIDI
 • BE-399, Unang tarlalap di hata, BL-, PDF, MIDI
 • BE-400, O ho di hamagoanmi, BL-, PDF, MIDI
 • BE-401, Boasa sai tong di na alang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-402, Ndang na di roham, BL-, PDF, MIDI
 • BE-403, Pos rohangku di Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-404, Unang ho sai di na holom, BL-, PDF, MIDI

28. Bereng Tuhanmu Di Silang I! (BE 405-416)

 • BE-405, Adong sada mual, BL-, PDF, MIDI
 • BE-406, Di lambung ni parsilang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-407, Panotnoti ma Silang, BL-, PDF, MIDI
 • BE-408, Bornginna i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-409, Angka biru-biru, BL-, PDF, MIDI
 • BE-410, Na ro ma sahalak, BL-, PDF, MIDI
 • BE-411, Nang pe rara dosamu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-412, Ndi di dolok adui, BL-, PDF, MIDI
 • BE-413, Hutanda haporusanki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-414, Ingot na tau, BL-, PDF, MIDI
 • BE-415, Ai naeng malua ho, BL-, PDF, MIDI
 • BE-416, Tujolom o Debatangku – 2, BL-, PDF, MIDI

29. Topoti Dosam! (BE 417-424)

 • BE-417, Rade situtu haluaon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-418, Sasude hadosaonmu, BL-, PDF, MIDI
 • BE-419, Ho na marsak roha i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-420, Huboan do dosangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-421, Marsomba au di joloM on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-422, Na ro do au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-423, Na ro ma borngin i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-424, Soara ni tondi, BL-, PDF, MIDI

30. Auhon PanghophopNa I! (BE 425-434)

 • BE-425, Batu mamak di au on, BL-, PDF, MIDI
 • BE-426, Tutu na mate Jesus i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-427, Marserep, marunduk ni roha, BL-, PDF, MIDI
 • BE-428, Ho na loja ho na sorat, BL-, PDF, MIDI
 • BE-429, Portibi torus binolus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-430, Ai ditanda ho mual i, BL-, PDF, MIDI
 • BE-431, Adong najolo sada ina, BL-, PDF, MIDI
 • BE-432, Sian hurungan ni dosangki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-433, O Tuhanki sai topot au, BL-, PDF, MIDI
 • BE-434, Tuhan Jesus bereng au, BL-, PDF, MIDI

31. Puji Sihophop Ho! (BE 435-460)

 • BE-435, Marolopolop tondingki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-435a, Marolopolop tondingki, BL-, PDF, MIDI
 • BE-436, Ai adong do Tuhanku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-437, Tung na muba rohangku, BL-, PDF, MIDI
 • BE-438, Beta sai taendehon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-439, Las ni rohangkon, BL-, PDF, MIDI
 • BE-440, Sai puji ma Tuhanta, BL-, PDF, MIDI
 • BE-441, Di au Tuhan Jesus, BL-, PDF, MIDI
 • BE-442, Najolo Tung Na Loja, BL-392, PDF, MIDI
 • BE-443, Dung Tuhan Jesus, BL-393, PDF, MIDI
 • BE-444, Bona Ni Ngolungku, BL-404, PDF, MIDI
 • BE-445, Sai Ingoton Ni Rohangku, BL-405, PDF, MIDI
 • BE-446, Ho Ma Di Au, BL-406, PDF, MIDI
 • BE-447, Ho Mual Hangoluan I, BL-298, PDF, MIDI
 • BE-448, O Tuhan Jesus Ho Do Mamorsan, BL-299, PDF, MIDI
 • BE-449, Sai Solhot Tu Silang Mi, BL-300, PDF, MIDI
 • BE-450, Tung Na Tarapul Do, BL-301, PDF, MIDI
 • BE-451, O Tuhanki Di GoarMi, BL-302, PDF, MIDI
 • BE-452, Na Ro Pandaoni Bolon I, BL-303, PDF, MIDI
 • BE-453, Sada Goar Na Ummuli, BL-304, PDF, MIDI
 • BE-454, O Tuhan Jesus Holong, BL-305, PDF, MIDI
 • BE-455, Tung Na Ringkot, BL-306, PDF, MIDI
 • BE-456, O Tuhanku Ho Jambarhu, BL-307, PDF, MIDI
 • BE-457, Bagas Ni Haholongan, BL-308, PDF, MIDI
 • BE-458, Barita Na Ummuli, BL-309, PDF, MIDI
 • BE-459, Sonang Do Langkalangkangku, BL-310, PDF, MIDI
 • BE-460, Ala Ni Tuhan Jesus, BL-319, PDF, MIDI

32. Gok Tondi Ma Hamu! (BE 461-467)

 • BE-461, Songgop Tu Hami, BL-407, PDF, MIDI
 • BE-462, Ale Tondi Porbadia, BL-311, PDF, MIDI
 • BE-463, PasupasuM TongosonMu, BL-312, PDF, MIDI
 • BE-464, Huboan Ma Diringku, BL-313, PDF, MIDI
 • BE-465, Pasupasu LehononMu, BL-311, PDF, MIDI
 • BE-466, Nunga Ro Au, BL-314, PDF, MIDI
 • BE-467, Asi Ni Roham Hupuji, BL-315, PDF, MIDI

33. Marparange Di Ngolu Na Imbaru (BE 468-488)

 • BE-468, Di Ganup Luat Mian, BL-247, PDF, MIDI
 • BE-469, Di Dia Ahu Tu Dia, BL-316, PDF, MIDI
 • BE-470, Jesus, Ho Nampuna Au, BL-317, PDF, MIDI
 • BE-471, Hupillit Jesus Donganki, BL-318, PDF, MIDI
 • BE-472, Sai Malungun Do, BL-408, PDF, MIDI
 • BE-473, Ariari Sai Ramoti, BL-320, PDF, MIDI
 • BE-474, Ingkon Jesus Do Donganku, BL-321, PDF, MIDI
 • BE-475, Ho Tongtong Ihuthononku, BL-092, PDF, MIDI
 • BE-476, Ndada Au Guru Di Au, BL-322, PDF, MIDI
 • BE-477, Mansai Lan Habiaran, BL-323, PDF, MIDI
 • BE-478, Dohot Siholhu Paherbang, BL-408, PDF, MIDI
 • BE-479, Jonok Lam Jonok, BL-324, PDF, MIDI
 • BE-480, Songon Sada Batang Aek, BL-409, PDF, MIDI
 • BE-481, Godang Dope Siguruhononmi, BL-325, PDF, MIDI
 • BE-482, Asa On Ma Na Tutu, BL-326, PDF, MIDI
 • BE-483, Tuhanta I Do Tuat, BL-327, PDF, MIDI
 • BE-484, O Tuhan, Au Ma DonganMi, BL-328, PDF, MIDI
 • BE-485, Dongani Au Tuhan, BL-243, PDF, MIDI
 • BE-486, Jesus Ro Ma Ho Tu Au, BL-326, PDF, MIDI
 • BE-487, Tung Halak Na Margogo, BL-329, PDF, MIDI
 • BE-488, Nang Na Buni Di Roha, BL-330, PDF, MIDI

34. Disarihon Do Ho! (BE 489-509)

 • BE-489, Sai Haposi Tuhanmi, BL-331, PDF, MIDI
 • BE-490, Nang Gunsang Pe Galumbang, BL-332, PDF, MIDI
 • BE-491, O Jesus Tuhannami I, BL-333, PDF, MIDI
 • BE-492, Na Mora Tutu, BL-334, PDF, MIDI
 • BE-493, Naeng Modom Do Sudena, BL-335, PDF, MIDI
 • BE-494, Holom Bornginna I, BL-336, PDF, MIDI
 • BE-495, Maringan Do Di Surgo I, BL-36 , PDF, MIDI
 • BE-496, Sion Paradiananta, BL-337, PDF, MIDI
 • BE-497, Di Na Humolso Rohangki, BL-338, PDF, MIDI
 • BE-498, Buni Pe Dalan I, BL-339, PDF, MIDI
 • BE-499, Ale Dongan Sai Tangihon, BL-340, PDF, MIDI
 • BE-500, Tingganghon Sude, BL-226, PDF, MIDI
 • BE-501, Sai Ditogutogu Jesus, BL-341, PDF, MIDI
 • BE-502, Jahowa Siparmahan Au, BL-342, PDF, MIDI
 • BE-503, Na Loja Ho, O Donganki, BL-343, PDF, MIDI
 • BE-504, Ditogu Tuhan Jesus Au, BL-344, PDF, MIDI
 • BE-505, Jesus Do Manogu Au, BL-345, PDF, MIDI
 • BE-506, Dame Na Gok, BL-346, PDF, MIDI
 • BE-507, Habangsa Parasian I, BL-347, PDF, MIDI
 • BE-508, Sai Patogu Rohangki, BL-348, PDF, MIDI
 • BE-509, Lao Malos Duhut I, BL-349, PDF, MIDI

35. Sosoi Donganmu Masuk! (BE 510-519)

 • BE-510, Silu Soso I Ma Donganmu, BL-350, PDF, MIDI
 • BE-511, Ai Tagamon Idaonku, BL-351, PDF, MIDI
 • BE-512, Didalani Jesus Tano, BL-352, PDF, MIDI
 • BE-513, Bidang Situtu Sisabion I, BL-394, PDF, MIDI
 • BE-514, Sai Lului Dongan Na Mago, BL-395, PDF, MIDI
 • BE-515, Ringgas Ma Tapaboa, BL-410, PDF, MIDI
 • BE-516, Bege Joujou Ni Jesus I, BL-353, PDF, MIDI
 • BE-517, Di Dia Angka Jolma, BL-354, PDF, MIDI
 • BE-518, Marsinondang Dibaen Jesus, BL-355, PDF, MIDI
 • BE-519, Tarbege Do Panjou Ni Kristus, BL-356, PDF, MIDI

36. Na Di Ginjang I Ma Lului! (BE 520-535)

 • BE-520, Partangisan Do Hape, BL-357, PDF, MIDI
 • BE-521, Sambulom, Sambulom, BL-358, PDF, MIDI
 • BE-522, Surgo I Sambulonta Do I, BL-359, PDF, MIDI
 • BE-523, Aning Andigan, BL-407, PDF, MIDI
 • BE-524, Ise Naeng Sahat Tu Surgo I, BL-360, PDF, MIDI
 • BE-525, Na Laho Ma Au, BL-361, PDF, MIDI
 • BE-526, Tongam Ni Huta I, BL-411, PDF, MIDI
 • BE-527, Saluhut Do Hutadinghon, BL-396, PDF, MIDI
 • BE-528, Tudia Ho Dung Mate Ho, BL-362, PDF, MIDI
 • BE-529, Angka Naung Monding, BL-363, PDF, MIDI
 • BE-530, Tu Sambulo Ni Tondingku, BL-364, PDF, MIDI
 • BE-531, Sai Uluhon Au, O Tuhan, BL-365, PDF, MIDI
 • BE-532, Molo Marsinondang Bintang, BL-366, PDF, MIDI
 • BE-533, Hutanda Sada Huta I, BL-367, PDF, MIDI
 • BE-534, Di Ginjang Di Surgo, BL-368, PDF, MIDI
 • BE-535, Hamatean Parhitean, BL-183, PDF, MIDI

37. Rade Managam Tuhanmu! (BE 536-546)

 • BE-536, Ditangihon Tuhan I, BL-412, PDF, MIDI
 • BE-537, Hobas Ho Panabi, BL-369, PDF, MIDI
 • BE-538, Aek Beha Gira Manogot, BL-370, PDF, MIDI
 • BE-539, Sai Hutagam Do Tuhanku, BL-371, PDF, MIDI
 • BE-540, Tuhan Jesus, BL-372, PDF, MIDI
 • BE-541, Na Mulak Jesus I, BL-373, PDF, MIDI
 • BE-542, O Ale Tuhan Di Dia Ho, BL-039, PDF, MIDI
 • BE-543, Buni Bingkas Ni Holong, BL-374, PDF, MIDI
 • BE-544, Molo Ro Panjou Ni Tuhan, BL-419, PDF, MIDI
 • BE-545, Na Saor Do Hita Be, BL-413, PDF, MIDI
 • BE-546, Tung Martua Do, BL-375, PDF, MIDI

38. Ende Dakdanak (BE 547-550)

 • BE-547, Loas Ro Tu Au Dakdanak, BL-376, PDF, MIDI
 • BE-548, Dakdanak na badia i, BL-377, PDF, MIDI
 • BE-549, Holan Dakdanak, BL-378, PDF, MIDI
 • BE-550, Tanganku Na Metmet, BL-379, PDF, MIDI

39. Ende Kanon (BE 551-556)

 • BE-551, Ita Puji Ma Tuhanta, BL-414, PDF, MIDI
 • BE-552, Na Lao Au Tu Na Dao, BL-415, PDF, MIDI
 • BE-553, Las Roham Di Debata, BL-416, PDF, MIDI
 • BE-554, Puji Hamu Sai Pasangap, BL-417, PDF, MIDI
 • BE-555, Tuhanku Di Au, BL-418, PDF, MIDI
 • BE-556, DameM lehon Ma Di Hami, BL-420, PDF, MIDI

Advertisement
 1. nurhayati sihombing bornab
  July 8, 2013 at 10:55 pm

  Tu ŤƱƗƗAИ I ma h’pasahat nasa las niroha dohot arsak niroha ku.
  Molo rap ho Ibana au talu ma sude akka musuh na naeng mangago au.
  Mangolu ma tondim di au ale ŤƱƗƗAИ ku.
  Husomba,hupuji jala h’pasangap ho sadarion,sogot sahat ro di saleleng-lelengna.
  AmEn 🙂

 2. G Tomson Nababan
  October 19, 2013 at 12:42 pm

  horas ma di hita

 3. February 1, 2014 at 1:20 pm

  Semoga dengan adanya Buku Ende Online ini, menambah semangat kita bernyanyi memuji Tuhan dan memuliakanNya.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: