Archive

Archive for the ‘20. Tabe dohot parsirangan dohot borhat-borhat’ Category

BE-805, MOLO ADONG TINGKI PAJUMPANG

February 9, 2011 Leave a comment

BE-805
MOLO ADONG TINGKI PAJUMPANG

Ayat 1
Molo adong tingki pajumpang,
Ingkon adong tingki marsirang,
Hansit ma I lao marsirang
Ala ro sunina mardongan.
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani.

Ayat 2
Tuhanta Jesus pardomuan,
Di hita angka na mardongan,
Dao donok pe maringanan,
Tongtong ma masitangiangan,
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani.

Ayat 3
Molo malungun rohamuna,
Asa sihol ni rohamuna,
Sai dok ma ditangiangmuna,
Goar ni na dirohamuna,
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani.

%d bloggers like this: