Archive

Archive for the ‘35. Sosoi donganmu masuk!’ Category

BE-512, DIDALAN I JESUS TANO, BL-352

February 5, 2011 Leave a comment

BE-512, DIDALAN I JESUS TANO, BL-352

Ayat 1
Didalani Jesus tano dohot laut Tahi holong ni rohana dipasaut,
Namura luhut dibaen tondina i, Dung disesa utang ni dosanta i.
Hahaanggi, rohamu sude, taarahon ma donganta be
Hahaanggi, dao nang jonok be! Hara tu jolo Na donganmu sude.

Ayat 2
Nunga monang di jabum hataNa i?
Hata I dipangke Ho sinjatami? I do hapistaran na sumurung i,
Jumpang do mura sudena baenon nii.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 3
Dongan, pinalua ni Tuhanta i,
Taondingi, taapoi na lilu i. Asa lam dame luatta , lam ture,
Itahaholongi ma donganta be.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 4
Ganggu roha mida panginjunan i,
Moru pe gogonta lao marungkil i.
Sai tabereng dompa Jesus Tuhan i,
Ganda hiras ni rohanta baenon nii.
Koor: Hahaanggi,……

Ayat 5
Tung na sae do halalas ni rohangki,
Anggo mulak tu Tuhanku dongan i.
Rap tapuji ma Tuhanta Jesus i,
Ala tamba muse na tu surgo i.
Koor: hahaanggi,……..

BE-511, AI TAGAMON IDAONKU, BL-351

February 5, 2011 Leave a comment

BE-511, AI TAGAMON IDAONKU, BL-351

Ayat 1
Ai tangamon idaonku Ho muse disurgo i?
Jadi hot do hirimonku, ingkon hita rap disi
tangkup tangan ni Tuhanmu, Sai oli podaNa i,
asa lam tiur dalan,u tu banua ginjang i!
Naeng tutu maparsi dohot au dihangoluan i.
Asa saut pajumpang hita dibanuaginjang i.

Ayat 2
Ai tagamon do pajumpang hita di na tiur i?
Rap dohot haholongonta. Naung tangkas tinanda i?
Las ni roha, olop olop jambar ni na sahat i,
Antong, tole haringkothon asa dohot ho tusi.
Na las do rohangku dohot tu haroan bolon i,
Ai naeng dohot au pajumpang dohot angka dongan i.

Ayat 3
Songon dia do pajumpang angka na diginjang i?
Na saksak, na marsinondang do parulosonna i,
Nang na pogos, nang na mora, rap martumpal be disi,
Rap martua do naung tolhas tu banua ginjang i,
Ala ni ringgas ma hita mangihuthon Jesus i,
Jesus do parhiteanta, parhatuaonta i.

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

February 4, 2011 Leave a comment

BE-510, SILU SOSO I MA DONGANMU, BL-350

Ayat 1
Silu soso I ma donganmu jolma ni lilianan ni portibi on
Angkupi, boan ma la tu Tuhanta angka na lilu dibaen tano on
Ho naung tardarat do lao padarathon.
Tanda naung Jesus do hinalomom.

Ayat 2
Nang na jumahat i di nasailon, asal ma muba tu joloan on.
Dijangkon Jesus do, ai naung ditaon
Godang na bernit manesa dosam. Sulingkit rohami,
Manang na piga, naung niarahonmi tu Debata

Ayat 3
Bagas diroha do buni siholna, mangkalungunhon na sun denggan i.
Aut tung sinunggul ni holong ni roha,
Tibu ma dopot i Tuhanta i, naung sumeahon do hangoluanna,
Mangungkap dalan tu Amanta i.

Ayat 4
Madokdokhu di ho manogu jolma, aithon ma gogo ni Jesus tu ho.
Unang mansadi ho magandos hata,
Sai na adong do mangihut tu ho.
Asa lam ganda ma silas ni roha, Di Sipadomu ho tu Debata.

%d bloggers like this: