Archive

Archive for the ‘c. Kyrie dan Gloria’ Category

KJ-048, KEMULIAAN BAGI BAPA

January 13, 2011 Leave a comment

KJ-048, KEMULIAAN BAGI BAPA

1.
Kemuliaan bagi Bapa,
Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin

Reff:

  • Judul Asli: Gloria Patri
  • Lagu: Liturgi Jerman

KJ-047, PUJILAH

January 13, 2011 Leave a comment

KJ-047, PUJILAH

1.
Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta!
Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta!

2.
Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia.
Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia.

3.
Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya.
Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya

4.
Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia.
Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia.

Reff:

  • Judul Asli: O Praise The Lord
  • Lagu: Bhajan (India), diolah oleh I-to Loh (Taiwan)

KJ-046, BESARKAN NAMA TUHAN

January 13, 2011 1 comment

KJ-046, BESARKAN NAMA TUHAN

1.
Besarkan nama Tuhan, Haleluya; kasihNya tak berkurang,
Haleluya! Sekalipun keluhan menimpa umatNya,
BerkatNya ditemukan, Haleluya!

2.
Dib’riNya hidup baru, gelap menjadi t’rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya ten’tram!

3.
Di dalam kekurangan –Kyrieleison-
di tanah pembuangan, di tanah babilon,
kendati musim zaman menghitam dan mendung,
namaMu dibesarkan pujian mendengung.

4.
Kecapi digantungkan –Miserikordia-
ke pohon gandarusa, terbungkam suaranya;
tetapi kasih Tuhan di Galilea
Akhirnya menghiburkan, Haleluya!

5.
Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
di dunia serukan kemuliaanNya!
JanjiNya dikukuhkan demi manusia:
Besarkan nama Tuhan, Haleluya!

Reff:

  • Judul Asli: Wij moeten Gode zingen

KJ-045, MULIAKANLAH ALLAH YANG ESA

January 13, 2011 1 comment

KJ-045, MULIAKANLAH ALLAH YANG ESA

1.
Muliakanlah Allah Yang Esa di sorga maha tinggi,
sebab kekal selamanya selamat kita ini;
yang berkenan kepadaNya beroleh damai yang baka,
dendam pun tiada lagi.

2.
Pujian, hormat dan sembah terimalah, ya Bapa.
Engkaulah Raja semesta kekal segala abad.
KuasaMu tiada bandingnya di sorga dan di dunia;
Engkaulah Allah kami!

3.
Ya Yesus Kristus, Penebus, ya Putra Tunggal Allah,
dengan darahMu yang kudus Kauhapus aib dan salah;
ya Anakdomba mulia, seruan doa t’rimalah dan kasihani kami!

4.
Ya roh Kudus berkurnia, Penghibur yang terkarib,
kawananMu kuatkanlah di dalam Yang Tersalib,
supaya kami pun teguh terhadap goda dan keluh;
diami hati kami!

Reff:

KJ-044, TUHAN KASIHANILAH

January 13, 2011 Leave a comment

KJ-044, TUHAN, KASIHANILAH

1.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Dunia porak poranda, dosa melanda umat manusia;
Banyak sengsara, itu akibatnya.

2.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin;
siapa menolongnya? Banyak yang mati; siapa mengingatnya?

3.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya;
banyak yang mati tanpa sejahtera.

4.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Banyak senjata, alat pembunuh makin mengisi seluruh dunia;
apakah arti hidup manusia?

5.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Juruselamat, Maha Pengampun, dosa Kauhapus di atas salibMu.
Bangkitkan kami di kebangkitanMu!

6.
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
Buatlah lami alat pendamai yang memaklumkan kemuliaanMu.
Bimbinglah kami di KerajaanMu!

KJ-043, TUHAN KASIHANI KAMI

January 13, 2011 Leave a comment

KJ-043, TUHAN, KASIHANI KAMI

1.

Tuhan, kasihani kami!
Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

Reff:

  • Judul Asli: Ch’iu Chu lienmin women (Kyrie eleison)
  • Lagu: I-to Loh (Taiwan)

KJ-042, TUHAN KASIHANI

January 13, 2011 2 comments

KJ-042, TUHAN, KASIHANI

1.
Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani,
Tuhan, kasihani kami!

Reff:

  • Judul Asli: Kyrie eleison
  • Liturgi Ortodoks (Rusia)

%d bloggers like this: