Archive

Archive for the ‘f. Akhir Masa Natal dan Epifania’ Category

KJ-143, LIHAT ANAK DOMBA ALLAH

January 15, 2011 Leave a comment

KJ-143, LIHAT ANAK DOMBA ALLAH

1.
Lihat Anak domba Allah; lihatlah, lihatlah.
Yang menghapus dosa dunia, dosaku, dosamu.

2.
Kuberi kesaksianku; dengarlah, t’rimalah!
Ia ini Anak Allah, Putera mulia.

Reff:

  • Syair & Lagu: Redaksi PAK, 1974

KJ-142, JURANG DI HATI LEKAS TIMBUNI

January 15, 2011 Leave a comment

KJ-142, JURANG DI HATI LEKAS TIMBUNI

1.
Jurang di hati lekas timbuni, gunung dosamu ratapkanlah!
Siapkanlah jalan di gurun sunyi: Allahmu datang segera!

2.
Suara Yohanes pun berkumandang: “Orang berdosa bertobatlah!
Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah!”

3.
Ingatlah, Yesus telah berfirman: “Air dan Rohlah yang kau perlu,
agar kebali kau dilahirkan dan Allah menerimamu!”

4.
Siap di tangan melati putih, suling dan tifa bunyikanlah!
Dalam pelataran orang suci sambutlah Raja mulia!

Reff:

  • Syair: M. Karatem

KJ-141, YESUS TUHAN ENGKAULAH MESIAS

January 15, 2011 Leave a comment

KJ-141, YESUS TUHAN ENGKAULAH MESIAS

1.
Yesus, Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi,
Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah, sempurna dan Ikhlas.

2.
Kau setara dengan Allah Bapa, Takhta sorga Kekal Kaumiliki,
rela turun ke dunia ini, Kau menjadi rendah bagai hamba.

3.
Dala Yordan Engkau dibaptiskan menggenapkan amanat BapaMu;
sampai mati setia dan patuh bagi kami Engkau disalibkan.

4.
Kau terima baptisan Yohanes. Agar kami selamat abadi,
terbenamlah Engkau bagi kami yang ke dalam tubuhMu dibaptis.

5.
Dari maut Engkau dibangkitkan, mahaagung namaMu, ya Tuhan;
dalam Dikau kekal ditemukan hudup baru penuh kesucian.

Reff:

  • Syair: H.A. Pandopo, 1982

KJ-140, O YESUS KRISTUS T’RANG BAKA

January 15, 2011 Leave a comment

KJ-140, O YESUS KRISTUS T’RANG BAKA

1.
O Yesus Kristus, T’rang baka, dunia gelap sinarilah;
tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang dombaMu.

2.
Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah;
halau godaan penyemu dengan terang cahayaMu.

3.
Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya
hingga padanya Kauberi damai sorgawi tak henti.

4.
Yang tuli buatlah sembuh ‘kan mendengarkan sabdaMu;
yang bisu pun pulhkanlah ‘kan mengungkapkan imannya

5.
Yang buta Kaucelikkanlah, yang tercerai satukanlah;
pulangkan yang menjauhiMu, yang ragu buatlah teguh.

6.
Maka bersatu-padulah sekarang dan selamanya
kami memujiMu terus dalam terangMu yang kudus.

Reff:

  • Syair: O Jesu Christe, wahres Licht
  • Lagu: Kitab Nyanyian Nürnberg, 1676

KJ-139, T’RANG BINTANG FAJAR BERSERI

January 15, 2011 1 comment

KJ-139, T’RANG BINTANG FAJAR BERSERI

1.
T’rang Bintang Fajar berseri, cerminan sorga memberi karunia, kebenaran.
Ya Anak Daud, Rajaku, Engkau Pengantin umatMu; hatiku Kau besarkan!
Mahamurah dan mulia, Kau sedia melimpahkan sukacita pangharapan.

2.
Engkaulah mutiaraku, Putra mahkota BapaMu, Pangeran Mahamulia!
Kau bunga bakung hatiku; betapa harum InjilMu, lipuran yang sempurna!
Hosiana! Kau dandanan dan santapan yang sorgawi: Kau sertaku tiap hari!

3.
Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasihMu, Permata yang abadi!
Ya Pokok-anggur yang benar, buatlah rantingMu segar berbuah yang sejati!
Kaulah Nyala pengasihan, kebajikan dalam hati: rindu lama Kauobati!

4.
WajahMu mencerminkan t’rus pribadi Allah yang kudus penuh kemurahanNya.
Ya Yesus, b’rilah sabdaMu dan Roh KudusMu yang teguh sertaku selamanya!
Lihat, ingat akan daku dan Kauhapus air mataku: t’rima aku di mejaMu!

5.
Ya Bapa mahamulia, sebelum ada dunia telah Kaupilih aku.
Di dalam Putra TunggalMu Kau menerima diriku: padaNya ‘ku terpadu.
Haleluya! Hidup sorga yang sempurna diberiNya: sukacita tak terhingga!

6.
Pujianmu, hai dunia, dengan musik iringilah demi PerjamuanNya!
Muliakanlah Sang Mempelai di singgasana yang permai; bersuka, hai umatNya!
Nyanyi, tari bergiliran, bergembira puji Tuhan, Maharaja Keagungan!

7.
Alangkah riang hatiku, sebab ‘ku jadi milikMu, ya Alfa dan Omega!
Yang Awal dan Yang Akhir Kau dan Pohon Hidup di firdaus, Engkau harapan g’reja!
Amin, amin, Kurindukan Dikau, Tuhan; ‘ku berkata: oleh Rohmu: “Maranata!”

Reff:

KJ-138, YESUS T’LAH DATANG

January 15, 2011 2 comments

KJ-138, YESUS T’LAH DATANG

1.
Yesus t’lah datang memb’ri sukacita;
Alfa, Omega dan Firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta
Bagaimana manusia kita kenal! Sorga dan bumi, siarkan berita:
Yesus t’lah datang memb’ri sukacita!

2.
Yesus t’lah datang! Terputus ikatan
yang dalam dosa dan maut menjerat! Rantai diganti dengan kelepasan
dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan:
Yesus t’lah datang! Terputus ikatan!

3.
Yesus t’lah datang dengan berkuasa;
Ia mendobrak penjara teguh! Benteng neraka pun porak poranda,
Jalan merdeka terbuka penuh! Sudahkah kini, hai Iblis, kaurasa?
Yesus t’lah datang dengan berkuasa!

4.
Yesus t’lah datang, Pahlawan mulia;
puji kuasaNya, seg’nap mahlukNya! Juruselamatmu hanyalah Dia;
pintu hatimu bukakan seg’ra! Lihat, mahkotamu sudah sedia;
Yesus t’lah datang, Pahlawan mulia!

Reff:

  • Syair: Jesus ist kommen

KJ-137, DARI TERBITNYA SURYA T’RANG

January 15, 2011 Leave a comment

KJ-137, DARI TERBITNYA SURYA T’RANG

1.
Dari terbitnya surya t’rang sampai dibarat terbenam
Sang Kristus diuliakanlah, yang dilahirkan Maria.

2.
Maha Pencipta dunia menjadi hamba terendah
dan menebus manusia dari bencana dosanya.

3.
T’lah lajir Sang Imanuel yang diwartakan Gabriel;
Yohanes mengelukanNya dalam kandungan bundanya.

4.
Walaupun Raja semesta, palungan tak ditolakNya;
Yang menghidupi burung pun, kini menyusu tersenyum.

5.
Biduan sorga mulia memuji Allah, BapaNya,
dan kaum gembala mendengar tentang Gembala yang Besar.

6.
Orang Majusi dari jauh melihat bintang Putra Daud,
pergi memandang T’rang Baka, mempersembahkan hartanya.

7.
Herodes, kau mengapakah cemas menyambut datangNya
yang sungguh tidak akan mau berkuasa seperti engkau?

8.
Ratapan ibu terdengar di pembunuhan yang besar
oleh Herodes yang kejam terhadap tunas Betlehem.

9.
Para sarjana Alkitab menguji Dia yang berhak
bermukim s’lama-lamanya di dalam rumah BapaNya.

10.
Berdiri, putih cemerlang, Sang Anak domba di Yordan:
pertanda kerelaanNya menghapus dosa dunia.

11.
Air jadi anggur yang terbaik mukjizat kuasaNya ajaib:
yang kosong dipenuhiNya dengan berkat karunia!

Reff:

  • Syair: A solis ortus cardine

%d bloggers like this: