Archive

Archive for the ‘a. Pernyataan Keyakinan Iman’ Category

KJ-285, TUHANKULAH GEMBALAKU

January 19, 2011 1 comment

KJ-285, TUHANKULAH GEMBALAKU

1.
Tuhankulah Gembalaku; oleh Nya ‘ku tent’ram di padang
hijau yang segar, di pinggir air tenang.

2.
Jiwaku disegarkanNya dan kar’na namaNya ditunjukkanNya
jalanku yang lurus dan baka.

3.
Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap; Engkau sertaku,
tongkatMu menghiburku tetap.

4.
Engkau beri hidanganku di muka lawanku; Engkau urapi
diriku dan cawanku penuh!

5.
KebajikanMu Kauberi seumur hidupku; kelak ‘ku tinggal
s’lamanya di rumah Allahku.

Reff:

  • Syair: The Lord’s My Shepherd

KJ-284, PENGIKUT KRISTUS NYANYILAH

January 19, 2011 Leave a comment

KJ-284, PENGIKUT KRISTUS NYANYILAH

1.
Pengikut Kristus, nyanyilah, bedendang dan menari,
terhibur oleh kurnia bersatu dalam kasih: Terang Ilahi
berseri, yang dari sorga diberi; harganya paling mahal.

2.
Si jahat dan kuasa maut membuatku binasa. ‘Ku lahir
dalam kemelut, tersiksa oleh dosa. Semakin ake terjerat:
celaka aku yag sesat, dirasuk kejahatan.

3.
Percuma perbuatanku, niatku sudah salah; durhaka keinginanku,
melawan hukum Allah. Berputus asa dan cemas di pintu maut
terhepas, ‘ku harus ke neraka!

4.
Allahku pun terharulah melihatku melarat; Ia mengingat rahmatNya
dan ingin ‘ku selamat; berpaling Ia padaku dengan anugerah penuh,
berkurban yang termahal.

5.
SabdaNya pada putraNya: “T’lah tiba zaman rahmat; pergilah Kau
ke dunia, s’lamatkan yang melarat. Supaya dosa tak tetap, kuasa maut
pun lenyap, berilah hidup baru!”

6.
Sang Putra ptuh segera dan datang kepadaku sebagai Anak Maria
menjadi sesamaku, mengambil rupa terendah dan oleh cara itulah
si Iblis Ia tangkap.

7.
SabdaNya: “Dengan kasihKu hatimu kini tabah: diriKu ganti dirimu,
bagimu ‘Ku berlaga; engkau dan Aku satulah di dunia dan selamanya;
tiada yang pisahkan.”

8.
“Telah tercurah darahKu dan rela Aku mati demi keselamatanmu:
percaya dalam hati! Dengan perangai suciKu Kuhapus dosa-dosamu
dan lkau beroleh rahmat.”

9.
“Kepada Bapa ‘Ku pergi sesudah ‘Ku berkurban dan kepadamu Kuberi
Roh Kudus penghiburan yang mengajarkan padamu segala makna sabdaKu
Di dalam kebenaran.”

10.
“KaryaKu dan ajaranKu mestilah kauterapkan, sehingga dunia penuh
semarak Kerajaan; hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia.
Hayatilah sabdaKu.”

Reff:

  • Syair: Nun freut euch, lieben Christen gmein

KJ-283, GEMBALAKU TUHAN

January 19, 2011 Leave a comment

KJ-283, GEMBALAKU TUHAN

1.
Gembalaku Tuhan! DombaNya senang: di rumput yang subur
kenyang ‘ku tertidur; dibimbingNya aku ke air tenang.

2.
Gembalaku Tuhan! Jiwaku segar: demi harga tinggi namaNya
sendiri dituntunNya aku di jalan yang benar.

3.
Gembalaku Tuhan! Gentarku lenyap: kendati ancaman lembah
kekelaman, petunjuk Tuhanku menghibur tetap.

4.
Gembalaku Tuhan! Di gurun sepi diriku dijamu dimuka lawanku:
baik roti, baik anggur padaku dib’ri.

5.
Gembalaku Tuhan! Kudapat tempat di dala rumahNya selama-lamanya;
di sana selalu kut’rima berkat.

Reff:

  • Syair: De Heer is mijn Herder

KJ-282, SELURUH UMAT TUHAN OLEHNYA DIKENAL

January 19, 2011 1 comment

KJ-282, SELURUH UMAT TUHAN OLEHNYA DIKENAL

1.
Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal: besar kecil semua, sekarang
kekal. Mereka dijagai di dalam dunia; baik hidup maupun mati mereka
milikNya. Baik hidup maupun mati mereka milikNya.

2.
Mereka dikenalNya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya
berdasarkan Firman. Firmanlah yang menjadi santapan baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya.

3.
Mereka dikenalNya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja
Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdaNya yang benar dan
Tumbuh tiap hari menghijau dan segar.

4.
Mereka dikenalNya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendakNya
dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya dan
suka memberkati menurut contohNya.

5.
Begitu umat Tuhan olehNya dikenal besar-kecil semua, sekarang dan
kekal; mereka menghayati kuasa Roh Kudus iman, harapan, kasih
pegangannya terus.

6.
Berikanlah, ya Tuhan, iman tetap teguh, harapan tak berkurang dan
kasih yang penuh. Di saat Kau kembali, tempatkan umatMu yang
sudah Kaukenali di sisi kananMu.

Reff:

KJ-281, SEGALA BENUA DAN LANGIT PENUH

January 19, 2011 Leave a comment

KJ-281, SEGALA BENUA DAN LANGIT PENUH

1.
Segala benua dan langit penuh dengan bunyi Nama yang sangat
merdu, penghiburan orang berhati penat, pegharapan orang
yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?

2.
Sesungguhnya Yesus yang layak benar dib’ri Nama itu, kudus dan
besar, yang oleh sengsara kematianNya memb’ri keampunan
dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?

3.
Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak,
dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah:
“Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namaMu, Penebus!”

Reff:

  • Syair: Daar ruist langs de wolken

KJ-280, AKU PERCAYA

January 19, 2011 Leave a comment

KJ-280, AKU PERCAYA

1.
Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal:
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.

2.
Aku percaya Put’ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota,
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang.

3.
Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus.
Aku percaya G’reja yang esa; ‘ku jadi suci di dalamnya.

%d bloggers like this: