Archive

Archive for the ‘Koor Ama HKBP Tangerang Kota’ Category

KATK-37, PILLIT MA HANGOLUAN I

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

37. PILLIT MA HANGOLUAN I

KATK 37 Pillit Ma Hangoluan I_Page_1

KATK-36, SANGOMBAS DO NGOLUNTA

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

36. SANGOMBAS DO NGOLUNTA

KATK 36 Sangombas Do Ngolunta_Page_1

KATK-35, MARENDE-ENDE

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

35. MARENDE-ENDE

KATK 35 Marende-ende

KATK-34, HOLAN ASI NI ROHAM

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

34. HOLAN ASI NI ROHAM

KATK 34 Holan Asi Ni Roham_Page_1

KATK-33, BASA NAI DO HANGOLUANMI

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

33. BASA NAI DO HANGOLUANMI

KATK 33 Basa Na I Do Hangoluanmi_Page_2

KATK-32, NA GOK OLOP-OLOP

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

32. NA GOK OLOP-OLOP

KATK 32 Na Gok Olop-olop

KATK-31, DOLOK BETHANY

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

31. DOLOK BETHANY

KATK 31 Dolok Bethany_Page_1

KATK-30, DITOGU-TOGU JESUS

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

30. DITOGU-TOGU JESUS

KATK 30 Ditogu-togu Jesus

KATK 29, GALUMBANG NI AEK-AEK I

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

29. GALUMBANG NI AEK-AEK I

KATK 29 Galumbang Ni Aek-aek I_Page_1

KATK 28, HUHAHOLONGI HO O JESUS

April 10, 2013 Leave a comment

Koor Ama HKBP Tangerang Kota

28. HUHAHOLONGI HO O JESUS

KATK 28 Huhaholongi Ho O Jesus

%d bloggers like this: