Archive

Archive for the ‘Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP’ Category

KGJ150-07, GOHI AU TUHAN

April 12, 2013 1 comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

07. GOHI AU TUHAN

KGJ150 07 Gohi Au Tuhan_Page_1

KGJ150-06, TETAPLAH HIDUPMU DALAM DIA

April 12, 2013 Leave a comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

06. TETAPLAH HIDUPMU DALAM DIA

KGJ150 06 Tetaplah Hidupmu Dalam Dia_Page_1

KGJ150-05, MARS JUBILEUM 150 TAHUN HKBP

April 12, 2013 Leave a comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

05. MARS JUBILEUM 150 TAHUN HKBP

KGJ150 05 Mars Junileum 150 Tahun HKBP_Page_1

KGJ150-04, JUBILEUM 150 TAHUN

April 12, 2013 Leave a comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

04. JUBILEUM 150 TAHUN

KGJ150 04 Jubileum_150_Tahun_Page_1

KGJ150-03, MANGULA HITA JOLMA

April 12, 2013 Leave a comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

03. MANGULA HITA JOLMA

KGJ150 03 Mangula_Hita_Jolma_Page_1

KGJ150-02, HUPILLIT ASA MARPARBUE

April 12, 2013 2 comments

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

02. HUPILLIT ASA MARPARBUE

KGJ150 02 Hupillit_Asa_Marparbue_Page_1

KGJ150-01, HENDAKLAH HIDUPMU TETAP DALAM DIA

April 12, 2013 Leave a comment

Koor SATB Jubileum 150 Tahun HKBP

01. HENDAKLAH HIDUPMU TETAP DALAM DIA

KGJ150 01 Hendaklah_Hidupmu_Tetap_Dalam_Dia_Page_1

%d bloggers like this: