Archive

Posts Tagged ‘Ach mein Herr Jesu’

BE-198, AUT UNANG HO JAMBARHU, BL-046

January 29, 2011 1 comment

BE-198, AUT UNANG HO JAMBARHU, BL-046

1.
Aut unang Ho jambarhu ale Jesus
Aut so mudarMu mangondihon ahu
Tung na tu dia nama au pardosa Marhaporusan?

2.
Ai ndang adong be songon Ho Tuhanku
Na mamuati arsak ni rohangku
Sasada Ho do Sipasonang ahu Hangoluanku.

3.
Dibahen i hupuji ma goarMu
Ai dohot au ditaiti Ho Tuhanku
Tu parpunguan ni na hinophopMu Dohot mudarMu.

Reff:

KJ-300, ANDAIKAN YESUS KAU BUKAN MILIKKU

January 19, 2011 1 comment

KJ-300, ANDAIKAN YESUS KAU BUKAN MILIKKU

1.
Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku dan tak Kaub’rikan darahMu
bagiku, ke mana aku mohon pengampunan dan perlindungan?

2.
‘Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; tak ada hati seperti hatiMu.
Kaulah, ya Tuhan, kau Yang Mahakasih; lain tiada lagi.

3.
Aku sadari, bahwa aku ini mahluk terhina yang telah Kaupilih.
Itu semua murahMu belaka yang tak bertara.

4.
Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencariMu;
kar’na kasihMu Kaupeluk diriku dalam tanganMu.

5.
Aku bersyukur dan memuji Tuhan, kar’na diriku ikut Kaumasukkan
dalam kawanan domba tebusanMu oleh darahMu.

Reff:

%d bloggers like this: