Archive

Posts Tagged ‘BE-128’

BE-128, DITANDA DEBATANTA, BL-162

January 27, 2011 1 comment

BE-128, DITANDA DEBATANTA, BL-162

1.
Ditanda Debatanta Na di Ibana i
Na metmet nang na balga Di nasa bangso i
Ndang mago loasonNa Nang sada sian i
Ditogu do sudena Tu hasonangan i. Ditogu do sudena Tu hasonangan i

2.
Ditanda do nasida Dibaen porsea do
Nasida di hataNa Naung tu nasida ro
I do hangoluanNa I do guruNa i
Laos i do sinjatana Mangalo dosa i. Laos i do sinjatana Mangalo dosa i

3.
Ditanda do nasida Dibaen mangkirim di
Na pinarbagahonna Tongtong rohana i
Sai saut do bahenonNa Sude hataNa i
I do sitiopanna ro di ajalna i. I do sitiopanna ro di ajalna i

4.
Ditanda do nasida Dibaen holong sude
Rohana di Ibana Nang di donganna pe
Ai i do na mandasdas Nasida sai tongtong
Asa tung dipatolhas Patikna i sintong. Asa tung dipatolhas Patikna i sintong

5.
Sai songon i ditanda Tuhanta jolma i
Na mangoloi hataNa Di nasa bangso i
Haporseaon i do Partinandaan i
Padohot pangkirimon Nang haholongon i. Padohot pangkirimon Nang haholongon i.

Reff:

KJ-282, SELURUH UMAT TUHAN OLEHNYA DIKENAL

January 19, 2011 1 comment

KJ-282, SELURUH UMAT TUHAN OLEHNYA DIKENAL

1.
Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal: besar kecil semua, sekarang
kekal. Mereka dijagai di dalam dunia; baik hidup maupun mati mereka
milikNya. Baik hidup maupun mati mereka milikNya.

2.
Mereka dikenalNya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya
berdasarkan Firman. Firmanlah yang menjadi santapan baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya.

3.
Mereka dikenalNya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja
Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdaNya yang benar dan
Tumbuh tiap hari menghijau dan segar.

4.
Mereka dikenalNya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendakNya
dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya dan
suka memberkati menurut contohNya.

5.
Begitu umat Tuhan olehNya dikenal besar-kecil semua, sekarang dan
kekal; mereka menghayati kuasa Roh Kudus iman, harapan, kasih
pegangannya terus.

6.
Berikanlah, ya Tuhan, iman tetap teguh, harapan tak berkurang dan
kasih yang penuh. Di saat Kau kembali, tempatkan umatMu yang
sudah Kaukenali di sisi kananMu.

Reff:

%d bloggers like this: