Archive

Posts Tagged ‘BE-179’

BE-179, ADONG DO SADA MUAL, BL-020

January 29, 2011 1 comment

BE-179, ADONG DO SADA MUAL, BL-020

1.
Adong do sada mual i, di na mardosa i
Mansai denggan do mual i pasonang rohangki

2.
Aek mual na badia i, ima di Jesus i.
Disesa do tihasta i, dibuat arsak i.

3.
Ai mudar ni Tuhanta i Do mual i sintong
Durus di Golgata do i Mangkophop hita on.

4.
I ma tutu, ai dohot au Ias dibahen Ho
Asi do rohaMi di au Nang di luhut na ro.

5.
Parjahat di siamunMi Di dolok Golgata
Digolom i do hataMi Dibaen porsea do

6.
Dung i jalo malua Sian pangago i
Dibaen porsea roha nii Di Ho, RajaNa i.

7.
Sai dohot au palua ma Padao ma jea i
Di hami sai patongtong ma Haporseaon i.

8.
Ai na margogo do tongtong MudarMu na use
Ias dibahen rohangkon Bontor huhut ture

9.
Dibahen i pujionkiTongtong ma goarMi
Sai i ma sogot endengki Dung au di lambungMi.

Advertisements
%d bloggers like this: