Archive

Posts Tagged ‘BE-265’

BE-265, MAULIATE ALE TUHAN, BL-192

January 30, 2011 Leave a comment

BE-265, MAULIATE ALE TUHAN, BL-192

1.
Mauliate ale Tuan Ala ni hahoholongMi
Ro Ho sian banuaginjang Pangolu au na mago i.
Hudok di Ho mauliate Naung singkop hangoluanki
Ala holong huhut marasi RohaM di au pardosa i.

2.
Tu Ho hulehon ma tondingku Sai baen ma i ingananMi
Sai suru ma TondiM tu ahu Manogunogu rohangki
Najolo holong ni roham do Manaiti Ho tu tano on
Laos i mandasdas Ho nuaning Pangolu au na dangol on.

3.
Urati ma huhut tutungi Sude na jat di rohangki
Marhite rante manang tali Tarihot au di dosa i
Ndang dia imbar nii, o Tuhan Boi do malua au disi
Hasian i rohaM ma ahu Pardosa na malua i.

%d bloggers like this: