Archive

Posts Tagged ‘BE-638’

BE-638, PATIMBUL TUHAN I

February 6, 2011 1 comment

BE-638, PATIMBUL TUHAN I

Ayat 1
Patimbul Tuhan I, di habangsaNa I,
marhasak baen soarami mamuji Tuhan I,
endehon ma rajaM sian sandok roham,
naung mate ala ni dosam, oloi ma Debatam.

Ayat 2
Patimbul Anak I, naung gabe jolma I
Na mangantusi arsakmi na pangoluhon I
Dijangkon hita be, gabe jambarNa I
Asa sonang hita muse, di adopanNa i.

Ayat 3
Patimbul Tuhan I, Raja Parngolu I
Naung hehe do Tuhanta I sian na mate I
Marende hita be, mamuji sangap ni I,
Dilehon do tu hita be ngolu na tongtong i.

Ayat 4
Patimbul Tuhan I, Raja Parholong I
Pamanat di bugangNa I, patar holongNa i.
Jangkon Partobusmi, naung mate ala ho
Timbul hasangaponNa I, sai hot do I tongtong.

Reff:

KJ-226, DIA NOBATKANLAH

January 16, 2011 1 comment

KJ-226, DIA NOBATKANLAH

1.
Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t’rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya.

2.
Dia nobatkanlah Pengasih abadi;
di dalam darah lukaNya kasihNya berseri.
Malaikat tercengang melihat dashyatnya
Rahasia Allah terbentang demi manusia.

3.
Dia nobatkanlah Raja sejahtera,
yang memerintah dunia, perang pun mereda.
Di bumi terdengar pujian mulia kepada
Dia yang besar kekal kuasaNya.

4.
Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu;
sang maut dikalahkanNya demi selamatmu.
Muliakan namaNya yang mati dan menang,
Memb’rikan hidup yang kekal menghalau maut kejam.

5.
Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s’lamanya.

Reff:

%d bloggers like this: