Archive

Posts Tagged ‘BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA’

BE-159, MARTUA DONGAN ANGKA NA SABAGAS, BL-201

January 29, 2011 1 comment

BE-159, MARTUA DONGAN ANGKA NA SABAGAS, BL-201

1.
Martua dongan angka na sabagas Na mardonganhon Tuhan Jesus i Na mangoloi Ibana mansai ringgas Na so marholang tangiangna i Tongtong holong rohana di Ibana Manungkun lomo ni rohana i
Huhut tongtong marguru tu hataNa Dibaen sandok pangalahona i.

2.
Martua baoa dohot inaina Sisadaroha mida Jesus i
Na rap marholongroha di Tuhanna Marsaulihon hatuaon i
Na sahat sian asi ni rohaNa Tu halak na porsea sasude
Ido dibaen nasida haposanna Manang beha parsorionna pe.

3.
Martua na saripe, pangajari Di anakkonNa, asa tong burju.
Na so marpansohotan ganup ari. Tumangiangkon angka i tutu
Tu Tuhan Jesus asa sai Ibana Mamasumasu sasudena i
Huhut dilehon asi ni rohaNa Manogihonsa tu lambungNa i.

4.
Martua dongan, angka na sajabu Parlas ni roha dibagasan Ho
O Jesus na ringkot mamasumasu angka na holong roha i di Ho
Martua ma tutu sude nasida Nang di na songop hasusaan pe
Ai sai diapul Ho rohanasida Paima ditogu Ho tu jabuMi.

Reff:

KJ-318, BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA

January 20, 2011 1 comment

KJ-318, BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA

1.
Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah Tamu yang tetap:
dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap;
di mana hati girang menyambutMu dan memandangMu dengan
berseri; tiap angota menanti sabdaMu dan taat akan Firman yang Kaub’ri.

2.
Berbahagialah rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasihMu,
serta tekun mencari hinga dapat damai kekal di dalam sinarMu;
di mana suka-duka ‘kan dibagi; ikatan kasih semakin teguh; diluar
Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.

Reff:

%d bloggers like this: