Archive

Posts Tagged ‘BL-233’

BE-368, TUHAN JESUS, TUHAN JESUS, BL-233

February 2, 2011 1 comment

BE-368, TUHAN JESUS, TUHAN JESUS, BL-233

1.
Tuhan Jesus, Tuhan Jesus ro mulak hape
TinobusNa , TinobusNa ditogu muse
Sai marhillong nasida songon bintang sude
Sai marlinang saksak do ulosna tahe

2.
Dipapungu, dipapungu tinobusna i
Angka jolma pinaias ni mudarNa i.
Sai marhillong nasida songon bintang sude
Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

3.
Na magodang nang na metmet tu Jesus ma ro
Tu lambungNa na di surgo ditogu hamu
Sai marhillong nasida songon bintang sude
Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

4.
Nang dakdanak, nang dakdanak haolonNa disi
Ai naung sahat, ai naung sahat rohana tusi
Sai marhillong nasida songon bintang sude
Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

Reff:

%d bloggers like this: