Archive

Posts Tagged ‘BL-355’

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

February 5, 2011 Leave a comment

BE-518, MARSINONDANG DIBAEN JESUS, BL-355

Ayat 1
Marsinondang dibaen Jesus asi rohana i,
Jala hita do disuru , asa ta paboa i.
Ta pagalak palitonta, ta patiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

Ayat 2
Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
Ta pagalak….

Ayat 3
Haholomon mangkuhupi toropan ditano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
Tapagalak…..

Ayat 4
Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.
Tapagalak…..

%d bloggers like this: