Archive

Posts Tagged ‘BOASA SAI TONG DI NA ALANG’

BE-401, BOASA SAI TONG DI NA ALANG, BL-267

February 3, 2011 Leave a comment

BE-401, BOASA SAI TONG DI NA ALANG, BL-267

1.
Boasa sai tong di na alang, matua so putus roham ?
Ndang giot ho masuk tu Ginjang ? Patongon tu simalangkam !
Tanda Sirang jeani na alang roha I
Holong dao sirang dame do i.

2.
Sandok dihilala roham do na porsuk niaemu tongtong
Sai tong disolsoli roham ho, naung sorat, maheu antong.
Tiop, tangkup hata na sun denggan I !
Momos, gomos, mian disi rohami !

3.
Sai mian ma ho di Tuhanmu na giot mangasii ho,
Ibana do hasonanganmu, tangihon panjouNa di ho,
Jalo, auhon, tiop panghophopNa i.
Asa masa, songgop tu ho dame I

%d bloggers like this: