Archive

Posts Tagged ‘ibadah’

Petugas & Daftar Lagu 05-Mei-2013

May 3, 2013 Leave a comment

Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu ROGATE, 05-Mei-2013

Berdoa, Mazmur 66 : 20.
(Martangiang, Psalmen 66 : 20)

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Jackson Hutabarat.
PM: Melania Sirait.

09.30 Bahasa Batak:
PL: cSt. Rumanap Sihombing.
PM: Ezra Hutapea.

09.30 Remaja:
PL: Keyko Nababan.
PM: Yusuf Sihombing.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL:  Jonson Sirait.
PM: Obed Sihombing.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Irene Sormin.

Bahasa Batak

 1. BE-814 : 1-3 (Midi)                  *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. BE-249 : 1+5 (Midi)
 3. BE-815 : 1+3 (Midi)
 4. BE-272 : 3-4 (Midi)
 5. BE-789 : 2-3 (Midi)
 6. BE-487 : 1… (Midi)
 7. BE-820 : 1… (Midi)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-460 : 1-3 (Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. KJ-008 : 4-5 (Midi)
 3. KJ-457 : 1-2 (Midi)
 4. KJ-395 : 3+5 (Midi)
 5. PKJ-103 : 1-2 (Midi)
 6. KJ-454 : 1… (Midi)
 7. NKB-211 : 1… (Midi)

Lagu Sekolah Minggu

 1. Special Song 96, 97, 98 (Medley)
 2. Special Song 245
 3. Special Song 272
 4. Lagu-lagu Persembahan

Categories: 18. Minggu Rogate Tags: , ,

Petugas & Daftar Lagu 21-Apr-2013

April 18, 2013 1 comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu JUBILATE, 21-Apr-2013

Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, Mazmur 66 : 1.
(Marolop-olop tu Debata sandok tano on, Psalmen 66 : 1).

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. N. Br. Silalahi.
PM: Irene Sormin.

09.30 Bahasa Batak:
PL: Richard Hutahaean.*
PM: Ester Sitompul.

09.30 Remaja:
PL: Keyko Nababan.
PM: Pretty Sihombing.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Martiana Br. Hasibuan.
PM: Melania Sirait.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Obed Joshua Sirait.

Bahasa Batak

 1. BE-006 : 1+4+5 (Midi)                  *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. BE-003 : 1+3 (Midi)
 3. BE-189 : 3+5 (Midi)
 4. BE-574 : 1-2 (Midi) (PDF)
 5. BE-802 : 1+3 (Midi)
 6. BE-581 : 2-3 (Midi) (PDF)
 7. BE-586 : 1… (Midi) (PDF)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-005 : 1+4+6 (Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. KJ-004 : 5+6 (Midi)
 3. KJ-309 : 1-2 (Midi)
 4. KJ-183 : 1-2 (Midi)
 5. NKB-211 : 1+3 (Midi)
 6. KJ-383 : 1-2 (Midi)
 7. KJ-010 : 1… (Midi)

Petugas & Daftar Lagu 14-Apr-2013

April 13, 2013 Leave a comment

Psalm33_5
Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu MISERIKORDIAS DOMINI, 14-Apr-2013

Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, Mazmur 33 : 5b
(Gok asi ni roha ni Jahowa do tano on, Psalmen 33 : 5b)

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Sitihara Br. Silitonga.
PM: Elda Tambunan.

09.30 Bahasa Batak:
PL: Bonar Siagian.
PM: Obed Sihombing.

09.30 Remaja:
PL: Theresia Sitompul.
PM: Obed Joshua Sirait.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Esra Tambunan.
PM: Ezra Hutapea.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Euginia Siagian.

Bahasa Batak

 1. BE-211 : 1-3 (Midi)                  *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. BE-156 : 1-2 (Midi)
 3. BE-316 : 2-3 (Midi)
 4. BE-714 : 3-4 (Midi)
 5. BE-188 : 2-3 (Midi)
 6. BE-693 : 1-2 (Midi)
 7. BE-513 : 1… (Midi)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-415 : 1-3 (Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. KJ-285 : 1-2 (Midi)
 3. KJ-400 : 2-3 (Midi)
 4. KJ-393 : 1+3 (Midi)
 5. KJ-407 : 1-2 (Midi)
 6. KJ-405 : 2+4 (Midi)
 7. PKJ-182 : 1… (Midi)

Lagu Sekolah Minggu

 1. Special Song 39
 2. Special Song 147
 3. Special Song 202
 4. KJ-424 (Midi)
 5. Lagu-lagu Persembahan

Petugas & Daftar Lagu 07-Apr-2013

April 3, 2013 Leave a comment

Minggu 13-04-07
Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu QUASIMODOGENITI, 07-Apr-2013

Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, I Petrus 2 : 2.
(Songon posoposo na imbaru tubu, I Petrus 2 : 2.)
.

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Jackson Hutabarat.
PM: Enrico Pardede.
Tim Saxophone: Jonathan Sormin dkk

09.30 Bahasa Batak:
PL: cSt. Rumanap Sihombing.
PM: Neta Sihombing.

09.30 Remaja:
PL: Rina Manullang.
PM: Obed Sihombing.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Arum Inna Natalie Sihotang.
PM: Elda Tambunan.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Rosa Siagian.

Bahasa Batak

 1. BE-017 : 1-3 (Midi) (PDF)     *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. BE-467 : 3-4 (Midi) (PDF)
 3. BE-024 : 4-5 (Midi) (PDF)
 4. BE-453 : 1+3 (Midi) (PDF)
 5. BE-515 : 1-2 (Midi) (PDF)
 6. BE-718 : 1+3 (Midi)
 7. BE-669 : 1… (Midi)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-322 : 2-4 (Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Midi)
 2. KJ-289 : 3+6 (Midi)
 3. KJ-362 : 1-2 (Midi)
 4. KJ-381 : 4+8 (Midi)
 5. KJ-426 : 3-4 (Midi)
 6. KJ-396 : 2-3 (Midi)
 7. KJ-138 : 1… (Midi)

Petugas & Daftar Lagu Kebaktian Paskah #2, 2013

April 2, 2013 Leave a comment

Paskah #2Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
PASKAH #2
Senin, 1-Apr-2013, 20.00 WIB

Paskah II Peringatan Kebangkitan Tuhan Yesus
(Pesta Paduahon Parningotan Haheheon Ni Tuhan Jesus)

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

20.00 Bahasa Batak:
PL : H. Nainggolan.
PM: Sahat Doloksaribu.

Bahasa Batak

 1. KJ-188 : 1-3 (Midi)
 2. KJ-041 : 1+4 (Midi)
 3. KJ-397 : 1…. (Midi)

Petugas & Daftar Lagu 24-Mar-2013

March 21, 2013 Leave a comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu PALMARUM, 24-Mar-2013

Maremare, Mateus 21.
Songon parrohaon ni Kristus Jesus.

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Jackson Hutabarat. song leader
PM: Enrico Pardede.  saxophone
Tim Saxophone: Jonathan Sormin dkk
   Koor Ina

09.30 Bahasa Batak:
PL: Ny. H. Br. Doloksaribu.
PM: Obed Sihombing.
   Koor Gabungan: Ama Serpong + Ama Jetunpiano

09.30 Remaja:
PL: Keyko Nababan.
PM: Neta Sihombing.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Martiana Br. Hasibuan.
PM: Ester Sitompul.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Rosa Siagian.

Bahasa Batak

 1. BE-440 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. BE-228 : 2+5 (Play/download Midi)
 3. BE-171 : 1-2 (Play/download Midi) (Download PDF)
 4. BE-435 : 1+4 (Play/download Midi) (Download PDF)
 5. BE-592 : 1-2 (Play/download Midi)
 6. BE-743 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. BE-723 : 1… (Play/download Midi) (Download PDF)

Bahasa Indonesia

 1. PKJ-019 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. KJ-287B : 2-3 (Play/download Midi)
 3. KJ-401 : 1+4 (Play/download Midi)
 4. KJ-370 : 2-3 (Play/download Midi)
 5. PKJ-079 : 1-2 (Play/download Midi)
 6. KJ-405 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. KJ-344 : 1… (Play/download Midi)

Petugas & Daftar Lagu 17-Mar-2013

March 14, 2013 Leave a comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu JUDIKA, 17-Mar-2013

Luluhon ahu ale Jahowa, Psalmen 43 : 1a.
Berilah keadilan bagiku, ya Allah, Mazmur 43 : 1a.

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Ester Br. Sarumpaetsong leader
PM: Irene Sormin.  saxophone
Tim Saxophone: Jonathan Odolf Hasahatan Sormin dkk
   Koor Ama Jetun

09.30 Bahasa Batak:
PL: Richard Hutahaean.
PM: Yusuf Sihombing.
   Koor Ina
   Koor Ama: O Debata Na Sangap Ipiano

09.30 Remaja:
PL: Rina Manullang.
PM: Lumongga Aritonang.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Esra Tambunan.
PM: Ezra Hutapea.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Euginia Siagian.

Bahasa Batak

 1. BE-557 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. BE-559 : 2+4 (Play/download Midi)
 3. BE-681 : 1-2 (Play/download Midi)
 4. BE-760 : 1-2 (Play/download Midi)
 5. BE-731 : 2+4 (Play/download Midi)
 6. BE-758 : 1… (Play/download Midi)
 7. BE-820 : 1… (Play/download Midi)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-322 : 3-5 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. KJ-406 : 2-3 (Play/download Midi)
 3. KJ-329 : 1+3 (Play/download Midi)
 4. KJ-361 : 3-4 (Play/download Midi)
 5. KJ-390 : 1-3 (Play/download Midi)
 6. NKB-199 : 1… (Play/download Midi)
 7. NKB-208 : 1… (Play/download Midi)

Petugas & Daftar Lagu 10-Mar-2013

March 7, 2013 Leave a comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu LETARE, 10-Mar-2013

Marlas ni roha ma hamu, Jesaya 66 : 10a.
Bersukacitalah bersama-sama, Yesaya 66 : 10a.

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Sitihara Br. Silitonga. song leader
PM: Melania Sirait.  saxophone
   Koor Ama: Andaikan Surya Pagi Tersembunyi
   Koor Ina

09.30 Bahasa Batak:
PL: Esai Sormin.
PM: Christian Simanjuntak.  piano
   Koor Ama Jetun

09.30 Remaja:
PL: Esther Tambunan.
PM: Elda Tambunan
Tim Saxophone: Jonathan Odolf Hasahatan Sormin dkk

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Bonar Siagian.
PM: Euginia Siagian.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Pretty Sihombing.

Bahasa Batak

 1. BE-565 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. BE-190 : 1+3 (Play/download Midi)
 3. BE-252 : 2+6 (Play/download Midi)
 4. BE-178 : 1+4 (Play/download Midi)
 5. BE-187 : 4-5 (Play/download Midi)
 6. BE-763 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. BE-467 : 1… (Play/download Midi)

Bahasa Indonesia

 1. NKB-003 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. NKB-128 : 1+4 (Play/download Midi)
 3. NKB-010 : 2-3 (Play/download Midi)
 4. NKB-069 : 2-3 (Play/download Midi)
 5. NKB-188 : 1-2 (Play/download Midi)
 6. NKB-125 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. NKB-124 : 1… (Play/download Midi)

Petugas & Daftar Lagu 3-Mar-2013

February 28, 2013 Leave a comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu OKULI, 3-Mar-2013

Sai tong do mangaranap matangku tu Jahowa, Psalmen 25 : 15a.
Mataku tetap terarah kepada Tuhan, Mazmur 25 : 15a.

Bahasa Batak

 1. BE-010 : 1-3 (Play/download Midi) (Download PDF)
 2. BE-026 : 2-3 (Play/download Midi)
 3. BE-384 : 2-3 (Play/download Midi)
 4. BE-218 : 1-2 (Play/download Midi)
 5. BE-723 : 1+3 (Play/download Midi) (Download PDF)
 6. BE-713 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. BE-714 : 1… (Play/download Midi)

Bahasa Indonesia

 1. KJ-395 : 1-3 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. KJ-402 : 2-3 (Play/download Midi)
 3. KJ-401 : 1+4 (Play/download Midi)
 4. KJ-397 : 2-3 (Play/download Midi)
 5. KJ-406 : 2-3 (Play/download Midi)
 6. KJ-413 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. KJ-408 : 1…. (Play/download Midi)

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. N. Br. Silalahi. song leader
PM: Neta Sihombing.  saxophone

09.30 Bahasa Batak:
PL: cSt. Rumanap Sihombing.
PM: Ester Sitompul.  piano

09.30 Remaja:
PL: Theresia Sitompul.
PM: Obed Sihombing. 

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Arum Inna Natalie Sihotang.
PM: Enrico Pardede

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Obed Joshua Sirait.

Petugas & Daftar Lagu 24-Feb-2013

February 23, 2013 Leave a comment


Petugas dan Daftar Lagu Kebaktian HKBP Serpong,
Minggu REMINISCERE, 24-Feb-2013

Sai ingot ma angka denggan ni basaM (Psalm 25: 6).
Ingatlah segala rahmatMu dan kasih setiaMu, ya Tuhan (Mazmur 25: 6).

Bahasa Batak

 1. BE-028 : 1-3 (Play/download Midi)
 2. BE-149 : 1-2 (Play/download Midi)
 3. BE-683 : 1-2 (Play/download Midi) (Download PDF)
 4. BE-194 : 2+4 (Play/download Midi)
 5. BE-467 : 1+4 (Play/download Midi)
 6. BE-743 : 1-2 (Play/download Midi)
 7. BE-766 : 1… (Play/download Midi)

Bahasa Indonesia

 1. PKJ-027 : 1+2+6 (Play/download Midi)     *  BE-852: Haleluya 3X (Play/download Midi)
 2. KJ-254 : 1+4 (Play/download Midi)
 3. KJ-032 : 1+3 (Play/download Midi)
 4. KJ-039 : 1-2 (Play/download Midi)
 5. KJ-367 : 2+4 (Play/download Midi)
 6. NKB-034 : 1+3 (Play/download Midi)
 7. PKJ-165 : 1… (Play/download Midi)

Pelayan Musik (PM) & Pemandu Lagu (PL).

07.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Br. Hutapea. song leader
PM: Irene Sorminsaxophone
Koor Ama: Aku Datang Menolongmu

09.30 Bahasa Batak:
PL: Ny. H. Br. Doloksaribu.
PM: Yusuf Sihombing.  piano

09.30 Remaja:
PL: Esther Tambunan.
PM: Ezra Hutapea.

17.00 Bahasa Indonesia:
PL: Ny. Martiana Br. Hasibuan.
PM: Ester Sitompul.

07.00 Sekolah Minggu:
PL: GSM.
PM: Pretty Sihombing.

%d bloggers like this: