Archive

Posts Tagged ‘NKB-172’

NKB-172, DALAM RUMAH BAPAKU

February 17, 2011 Leave a comment

NKB-172, DALAM RUMAH BAPAKU

“Dalam rumah Bapaku banyak tempatnya”,
terdengar suara Yesus yang merdu;
Dia pergi ke Neg’ri t’rang sorga yang baka,
menyediakan tempatmu dan tempatku.

Refrein
Jangan tolak kasih Tuhanmu setia,
agar ‘kau pun boleh masuk t’rang mulia.
“Dalam rumah BapaKu banyak tempatnya”.
Percayalah tentu ‘kau dit’rimaNya.

Yesus mati atas salibNya yang hina
untuk menebus segala dosamu,
nanti pada suatu hari yang ceria
kita pun berkumpul dalam rumah Hu.

Bila ‘kau ditinggalkan teman-temanmu,
dalam dunia ini yang penuh sesal.
Pandang Yesus, Jurus’lamat dan Tuhanmu,
padaNya persahabatan yang kekal.

Syair dan lagu: In My Father’s House Are Many Mansions; Aileene Hanks Terjemahan: K.P. Nugroho

%d bloggers like this: