Archive

Posts Tagged ‘NKB-174’

NKB-174, LADANG YANG TERHAMPAR SUBUR

February 17, 2011 Leave a comment

NKB-174, LADANG YANG TERHAMPAR SUBUR

Ladang yang terhampar subur tampak indah nan permai.
Padi yang telah ditabur kini siap dituai.

Refrein
Tuhan, utuslah penuai, kami mohon padamu.
Jangan lewat musim panen utuslah pelayanMu.

Dari fajar hingga senja, utuslah penuaiMu;
dan ‘pabila malam tiba, kumpulkanlah hambaMu.

Hai penuai yang diutus, bawa hasil panenmu,
dan serahkan pada Kristus yang sedang menantimu.

Syair: The Call for Reapers; John O. Thoompson
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI
Lagu: J.B.O. Clemm

%d bloggers like this: