Archive

Posts Tagged ‘O dasz ich tausend Zungen hätte’

BE-015, AUT NA SARIBU HALI GANDA, BL-103

January 24, 2011 1 comment

BE-015, AUT NA SARIBU HALI GANDA, BL-103

1.
Aut na saribu hali ganda saringar ni soarangki
Naeng nasa gogo bahenonku mamuji Debatantai
Paboa las ni rohangki hinorhon ni pambaenna i

2.
Tung sura sahat soarangku tu ujung ni portibion
Naeng nasa jolma haraonku mamuji Debata tongtong
Tama do nasa hosangki hubaen pasangap Tuhani

3.
Unang ma modom Ho tondingku . sai ngot ma ho sai hehe ma
radot ma ho di ulaonmu sai puji Tuhan Debata
sai pangke nasa malomi mamujimuji Tuhan i

4.
Mauliate ma rohangku di Ho o Debata tongtong
dibaen sude denggan basamu naung nilehonmu di au on
ai dipatongon ho tongtong sude na ringkot di au on

5.
Hupuji dohot Ho o Jesus Marningot asi ni rohaM
Marningot mudarMi na durus Ro di sude dengganbasaM
Patupa haluaon i Di au pardosa godang i.

6.
Ho pe o Tondi Parbadia Dipuji endeendengkon
Margogo jala marmulia Do Ho mangapul rohangkon
Molo hubaen na denggan i Hinorhon ni gogoM do i

7.
Ai ise do mamasumasu Au on o Debata nda Ho ?
Pamatangkon ro di tondingku Sai diparmudumudu Ho
Huhut lambas do rohaMi Manatap pardosaonki.

8.
Sai pujionku do basaM Saleleng na mangolu au
Pasangaponku do goarMu Saleleng na marhosa au
Maradu tos pe hosangki Naeng pujionku sangapMi.

9.
Sai jalo ma ale Tuhanku Pamujingkon na hurang i
Di surgo pe padengganonku Dung sahat au di lambungMi
Marloksaloksa hali do Disi endehononku Ho.

Reff:

KJ-295, ANDAI ‘KU PUNYA BANYAK LIDAH

January 19, 2011 1 comment

KJ-295, ANDAI ‘KU PUNYA BANYAK LIDAH

1.
Andai ‘ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar,
akan kugubah madah indah dan ‘ku menyanyi bergemar memuji
kasih Allahku yang dicurahkan kepadaku.

2.
Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau, ragaku, bangunlah!
Nyatakanlah kegemaranmua atas berkat, anugerah, kar’na selama
Hidupku akan kupuji Allahku.

3.
Hai rimba raya, hai belukar, desaukan kegirangannu. Hai margasatwa
sekalian, marilah, padu suaramu dengan gitaku yang gemar memuji
Yang Mahabesar.

Reff:

%d bloggers like this: