Archive

Posts Tagged ‘O Lamm Gottes unschuldig’

BE-153, O JESUS NAUNG SINEAT, BL-126

January 28, 2011 3 comments

BE-153, O JESUS NAUNG SINEAT, BL-126

1.
O Jesus naung sineat, di hau na pinarsilang.
RohaM tongtong daulat, nang uju Ho tarhilang.
Marutang hosa hami, ditaon Ho dosanami, Asi rohaM o Jesus.

2.
Pelean na badia, na masuk tu Jahowa.
Singkat ni manisia, na so daulat roha.
Di taon Ho dosanami, so i lao hami, Asi rohaM o Jesus.

3.
Pelean na badia, Jinalo ni Debata
Panaon ni manisia Na pasohothon bada
Sai sesa dosanami Ho hatigorannami, Asi rohaM o Jesus

4.
Pelean na badia DagingMu sipanganon
Di angka na porsea MudarMu sinumon
Sai ro ma maringanan Marhite parpadanan Di hami on, o Jesus.

Reff:

KJ-311B, O ANAK DOMBA ALLAH

January 19, 2011 2 comments

KJ-311B, O ANAK DOMBA ALLAH

1.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

2.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

3.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. B’ri kami damai, o Yesus!

Reff:

KJ-311A, O ANAK DOMBA ALLAH

January 19, 2011 Leave a comment

KJ-311A, O ANAK DOMBA ALLAH

1.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

2.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

3.
O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. B’ri kami damai, o Yesus!

Reff:

  • Syair: O Lamm Gottes, unschuldig

%d bloggers like this: