Archive

Posts Tagged ‘PANGKE TINGKIM SAONARI’

BE-802, PANGKE TINGKIM SAONARI

February 9, 2011 1 comment

BE-802
PANGKE TINGKIM SAONARI

Ayat 1
Pangke tingkim saonari, dapothon ma Tuhan I,
Unang godang sidalian, ingot jempek ngolumi.
Nunga rade hasonangan, di surgo I, di surgo I,
Unang adong nanggo sada Naso parjambar disi.

Ayat 2
Suan ma holong ni roha, tiru ma Tuhanta I,
Las ma roham digotilon, jalo ma balos ni i.
Nunga rade ………

Ayat 3
Molo taida donganta, na sai marungkil tongtong,
Unang pasombu sai suda, togu urupi antong.
Nunga rade ………

%d bloggers like this: